ยุวชนจัดงานบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาสร้างคุณค่าให้ตนเองได้อย่างไร”

| การศึกษา

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ได้รับเชิญจากโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม กรุงเทพฯ เพื่อจัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ การศึกษาสร้างคุณค่าให้ตนเองได้อย่างไร โดยตัวแทนยุวชนชายหญิงของสมาคมฯ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการศึกษาสร้างคุณค่า

วารสารสู่ความสุข