ยุวชนชายจัดงาน “รวมพลังคนรุ่นใหม่ หัวใจรักสันติภาพ”

| พุทธธรรม

วันที่ 10 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ฝ่ายยุวชนชายรวมภาคใต้ 2 (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) จัดรายการประชุมรวมยุวชนชาย “รวมพลังคนรุ่นใหม่ หัวใจรักสันติภาพ” ณ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

  • วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554 9.30 – 11.30 น. ณ อาคารประชุมศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ จ.ยะลา
  • วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554 9.30 – 11.30 น. ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
  • วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554 9.30 – 11.30 น. ณ อาคารประชุม โรงเรียนนราสิขาลัย จ.นราธิวาส
  • วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554 9.30 – 11.30 น. ณ อาคารประชุม โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จ.ปัตตานี

มียุวชนชายและเพื่อนสมาชิกใหม่เข้าร่วมรายการประชุมอย่างมีชีวิตชีวารวมทั้งสิ้น 1,464 คน

วารสารสู่ความสุข