รดน้ำต้นกล้าแห่งสันติภาพ

| สันติภาพ

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มภาษาอังกฤษและกลุ่มการศึกษา ฝ่ายยุวชนหญิง ร่วมกันจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ รดน้ำต้นกล้าแห่งสันติภาพ โดยในงานครั้งนี้ มีแขกรับเชิญพิเศษคือ คุณโก โกโตะ ซึ่งเป็นผู้ที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับด้านสันติภาพ นอกจากนี้ ภายในงานแบ่งออกเป็น 5 ฐาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ใกล้ชิดกับคำว่า “สันติภาพ” ให้ได้มากที่สุด มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 359 คน จัดขึ้น ณ ห้องพระใหญ่ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

วารสารสู่ความสุข