รัฐฮาวายประกาศให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2013 เป็นวันสมาคมโซคาสากล

| นานาชาติ

รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศให้วันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 เป็นวันสมาคมโซคาสากลเพื่อเป็นการยกย่องต่อการอุทิศตนของอาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ ในฐานะผู้นำแห่งการส่งเสริมสันติภาพ โดยผู้ว่าการรัฐฮาวาย คุณนีล แอเบอร์ครอมบี ได้เป็นผู้ประกาศไว้ในการประชุมที่ระลึกวัน 5.3 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมฮาวาย เมืองโฮโนลูลู ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 2013

[คำประกาศโดยรัฐฮาวาย]

รัฐฮาวายประกาศให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2013 เป็นวันสมาคมโซคาสากล
วารสารสู่ความสุข