ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตัวแทนสมาชิกสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ได้เดินทางมาพร้อมเพรียงกันเพื่อถวายพานดอกไม้สด และลงนามถวายพระพรแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

วารสารสู่ความสุข