ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 คณะผู้แทนสมาชิกสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช

วารสารสู่ความสุข