วันสำคัญสมาคม

 • วันที่ระลึกการก่อตั้ง SGI

  วันที่ 26 มกราคม เป็นวัน SGI สืบเนื่องจากวันนี้ในปี ค.ศ. 1975 ได้มีการเปิดการประชุมสันติภาพโลกของสมาคมโซคา ที่เกาะกวม มีสมาชิกมาเข้าร่วม 158 คนจาก 51 ประเทศเขตแคว้น ทั่วโลก

  อ่านเพิ่มเติม

 • วันที่ระลึกแห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาล

  3.16 เป็นวันที่ระลึกแห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาล วันนี้เมื่อปี ค.ศ. 1958 คบเพลิงแห่งการสืบทอดก็ได้ส่งมอบให้ จากอาจารย์สู่ลูกศิษย์ จากอาจารย์โทดะ นายกสมาคมคนที่ 2 ในสมัยนั้น สู่ยุวชน ซึ่งมีอาจารย์อิเคดะเป็นศูนย์กลางของยุวชนสมัยนั้น

  อ่านเพิ่มเติม

 • วันที่ระลึก 5.3

  5.3 หรือ 3 พฤษภาคม วันที่มีความสำคัญมากที่สุดวันหนึ่งของสมาคม มี 2 ความหมายด้วยกัน ความหมายหนึ่งคือเป็น ‘วันของสมาคมโซคา’ อีกความหมายหนึ่งคือเป็น ‘วันแม่ของสมาคมโซคา’

  อ่านเพิ่มเติม

 • วันแห่งอาจารย์กับศิษย์ไม่พ่ายแพ้

  วันที่อาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งสองคือ ท่านอาจารย์โจเซอิ โทดะ ประธานสมาคมโซคาคนที่ 2 ออกจากคุก และยังเป็นวันที่อาจารย์ผู้มีพระคุณอีกท่านหนึ่ง คืออาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาคนที่ 3 ถูกจองจำในอีก 12 ปีต่อมา

  อ่านเพิ่มเติม
 • วันก่อตั้งคณะยุวชนชาย

  คณะยุวชนชายก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ.1951 เป็นวันที่ฝนตกหนัก ยุวชนประมาณ 180 คนมารวมกันที่อาคารเก่าของสมาคมในจังหวัดนิชิคันดะ กรุงโตเกียว

  อ่านเพิ่มเติม
 • วันประกาศแถลงการณ์ห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์

  วันที่ 8 กันยายน เป็นวันประกาศ “แถลงการณ์ห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์“ วันนี้ในปี ค.ศ. 1957 มีงานกีฬาซีกตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬามิจึซาวะ เมืองโยโกฮามา มียุวชนชาย - หญิงมาเข้าร่วม 5 หมื่นคน ในวันนั้น อาจารย์โทดะได้ประกาศแถลงการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ของสมาคมคือ “แถลงการณ์ห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์”

  อ่านเพิ่มเติม

 • วันแห่งสันติภาพทั่วโลก

  วันที่ 2 ตุลาคม เป็น ‘วันแห่งสันติภาพโลก’ ของสมาคมโซคา สืบเนื่องจากวันนี้เมื่อปี ค.ศ. 1960 อาจารย์อิเคดะประธานสมาคมคนที่ 3 ได้ออกเดินทางไปเยือนสมาชิกต่างประเทศเป็นครั้งแรก และวันนี้นี่เองที่ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ปัจจุบัน SGI แผ่ขยายออกไปสู่ทั่วโลก 192 ประเทศเขตแคว้น

  อ่านเพิ่มเติม

 • วันที่ระลึก 11.18

  วันที่ 18 พฤศจิกายน เป็นวันที่ระลึกการก่อตั้งสมาคมโซคา สืบเนื่องจากวันนี้ ในปี ค.ศ. 1930 ได้มีการตีพิมพ์หนังสือ “ระบบการศึกษาสร้างคุณค่า” เล่มที่ 1 ของอาจารย์จึเนะซาบุโระ มาคิงุจิ ประธานสมาคมคนแรก

  อ่านเพิ่มเติม

วารสารสู่ความสุข