วันก่อตั้งฝ่ายยุวชนชาย

คำประกาศที่หนักแน่น

ฝ่ายยุวชนชายก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ.1951 เป็นวันที่ฝนตกหนัก ยุวชนประมาณ 180 คนมารวมกันที่อาคารเก่าของสมาคมในตำบลนิชิคันดะ กรุงโตเกียว

ตอนนั้น อาจารย์โทดะกล่าวว่า “ประธานสมาคมคนต่อไปจะต้องมาจากพวกท่านคนใดคนหนึ่งที่มาร่วมประชุมกัน ณ ที่นี้ในวันนี้อย่างแน่นอน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเหลือเกินว่า บุคคลผู้นี้ได้มาร่วมอยู่ด้วยในวันนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับคนผู้นี้ด้วย”

ตั้งแต่ข้าพเจ้าได้รู้จักกับอาจารย์โจเซอิ โทดะ เมื่ออายุ 19 ปี นับตั้งแต่นั้นมา ข้าพเจ้าก็บังเกิดความมั่นใจขึ้นมาว่า ตนเองจะดำเนินชีวิตอย่างไรดี อาจารย์โทดะตระหนักดีถึงเรื่องนี้ ข้าพเจ้าเองก็เช่นกัน นี่คือความผูกพันอันมหัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นจากพุทธศาสนา

อาจารย์โทดะยังกล่าวต่อไปว่า : “ การเผยแผ่ธรรมไพศาล เป็นภาระหน้าที่ที่ข้าพเจ้าจะต้องกระทำให้สำเร็จสมบูรณ์ เพื่อน ๆ ผู้เยาว์ของคณะยุวชนทั้งหลาย ข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านจะรู้ตัวเองได้อย่างแจ่มชัดในตำแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรติที่ทุกท่านรับผิดชอบอยู่ ดังตัวอย่างเช่นลูกศิษย์ที่เข้มแข็งในสมัยของพระนิชิเร็นไดโชนินนั้น ก็ล้วนเป็นยุวชนทั้งสิ้น

ยุวชน คือ ผู้ที่เปลี่ยนแปลงยุคสมัยและเป็นผู้ที่สร้างยุคสมัยใหม่ตลอดมา ข้าพเจ้าได้แต่อธิษฐานว่า พวกท่านจะสามารถรับภาระหน้าที่ (แห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาล) อันทรงเกียรติและยิ่งใหญ่นี้ได้สำเร็จโดยไม่ผิดพลาด

เป้าหมายของพวกเรามิใช่เรื่องเล็กน้อย แต่เราจะต้องเผยแผ่พุทธธรรมอันบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่นี้ไปยังประเทศต่าง ๆ ไม่เพียงเฉพาะประเทศเกาหลี จีน และอินเดีย ที่แสนไกลแต่จะต้องเผยแผ่ไปถึงสุดขอบฟ้าขอบโลก นี่คือพินัยกรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน ”

ข้าพเจ้าเองถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้อย่างเข้มงวด และได้เผยแผ่ธรรมมหัศจรรย์นี้ไปทั่วโลก ข้าพเจ้ากำลังปฏิบัติตามที่พระนิชิเร็นไดโชนินและอาจารย์โทดะสอนไว้ นี่คือหัวใจของเจตนารมณ์ของพวกเรา มีเพียงเฉพาะที่นี้เท่านั้น ที่เราจะสามารถพบเห็นจิตใจที่ยิ่งใหญ่แห่งการเชื่อมโยงโดยตรงกับพระนิชิเร็นไดโชนินได้

อาจารย์โทดะกล่าวต่อไปว่า : “ เหตุผลของเรื่องนี้ก็คือ อักษร 5 ตัว 7 ตัว (แห่งธรรมมหัศจรรย์) ที่พระนิชิเร็นไดโชนินเปิดเผยนั้น ประกอบด้วยปรัชญาชีวิตอันยิ่งใหญ่ ซึ่งแท้จริงแล้วแผ่ปกคลุมและสามารถเปลี่ยนแปลงสกลจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างได้

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าจึงขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้ที่จะรับหน้าที่ประธานสมาคมคนต่อไป และขอแสดงความยินดีจากใจจริงในการก่อตั้งฝ่ายยุวชนชายในวันนี้ด้วย ”

ในขณะที่ท่านกล่าวคำพูดเหล่านี้ อาจารย์โทดะก็โค้งตัวให้อย่างสุภาพ ด้วยอากัปกิริยาเช่นนี้ อาจารย์แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์ เป็นความสัมพันธ์แห่งต่างกายใจเดียวและเป็นธรรมชาติ

7.11

เป็นจริงดังคำสั่งอันเข้มงวดของอาจารย์

นปีถัดมา ณ งานประชุมศึกษาธรรมร่วมกันของฝ่ายยุวชนครั้งที่ 1 (เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1952) อาจารย์โทดะได้กล่าวภายหลังจากสอนแนวความคิดเรื่อง “พลเมืองโลก” ว่า :

ข้าพเจ้าจะขอมอบตำแหน่งประธานสมาคมคนที่ 3 ให้แก่สมาชิกในฝ่ายยุวชน ข้าพเจ้าจะไม่ส่งมอบ
ให้กับศิษย์ของอาจารย์มาคิงุจิ เหตุผลเนื่องจากว่า พวกเขามีอายุมากเกินไปและตำแหน่งประธานสมาคมนั้นจะต้องส่งมอบให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่แล้ว แต่ขณะเดียวกันก็จะต้องไม่ทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นภายในองค์กรด้วย ศิษย์ของข้าพเจ้าจะต้องให้การสนับสนุนต่อประธานสมาคมคนที่ 3 เหมือนกับศิษย์ของอาจารย์มาคิงุจิที่ให้การสนับสนุนต่อข้าพเจ้าในปัจจุบันด้วย

นี่คือคำสุดท้ายของอาจารย์โทดะ ซึ่งก็ยังมีบางคนที่เรียกตัวเองว่าเป็น “ศิษย์ของอาจารย์โทดะ” ขัดขืนต่อคำสั่งอันเข้มงวดนี้ บุคคลเหล่านี้คือผู้ที่ทรยศหักหลังต่ออาจารย์ของตน

อาจารย์โทดะประกาศว่า : “ ข้าพเจ้าจะขอมอบชีวิตทั้งชีวิตเพื่อการเผยแผ่ธรรม ถึงแม้ร่างกายจะถูกนำไปทิ้งในสถานที่ที่ห่างไกลของทะเลชินากาว่า หรือถูกปล่อยทิ้งให้เน่าเปื่อยในที่บางแห่งที่ปราศจากผู้คนเหลียวแลก็ตาม ตราบใดที่พวกท่านให้การสนับสนุนต่อประธานสมาคมคนที่ 3 ท่านจะสามารถทำการเผยแผ่ธรรมไพศาลได้สำเร็จอย่างแน่นอน “

โลกจงเป็นพยานในคำพูดที่เป็นความจริงนี้ ข้าพเจ้าเองในขณะนี้ได้ตั้งใจแล้วว่าจะทุ่มเทความพยายามของตนเองให้มากยิ่งขึ้นและให้หนักยิ่งขึ้นอีกเป็นหลายเท่ากว่าในอดีตที่ได้ทำมา

(ที่มา : วารสารสร้างคุณค่า เดือนมีนาคม พ.ศ. 2538 หน้า 5 – 33) จงสั่น “ระฆังทอง” เพื่อป่าวร้องเกี่ยวกับศตวรรษใหม่
(จากการประชุมผู้นำระดับสูง ครั้งที่ 79 ที่จัดขึ้นร่วมกับการประชุมรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 6  ณ หอประชุมโทโฮขุ ที่เมืองเซ็นได จังหวัดมิยางิ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2537)

วารสารสู่ความสุข