วันที่ระลึกการก่อตั้ง SGI

ันที่ 26 มกราคม เป็นวัน SGI สืบเนื่องจากวันนี้ในปี ค.ศ. 1975 ได้มีการเปิดการประชุมสันติภาพโลกของสมาคมโซคา ที่เกาะกวม มีสมาชิกมาเข้าร่วม 158 คนจาก 51 ประเทศเขตแคว้น ทั่วโลก

ในที่ประชุมนี้ มีการก่อตั้ง SGI (Soka Gakkai  International) ซึ่งเป็นองค์กรศูนย์รวมของสมาคมโซคาในแต่ละประเทศและอาจารย์อิเคดะเข้ารับตำแหน่งประธาน SGI ณ ที่นี้ SGI ได้ชูธงของ “สันติภาพ”  “วัฒนธรรม” และ”การศึกษา” ซึ่งเป็นก้าวแรกของการเคลื่อนไหวของ SGI ที่ถูกประทับไว้ที่นี่และควรแก่การรำลึกถึง

หลังจากที่อาจารย์อิเคดะ เข้ารับ ตำแหน่งประธานคนที่ 3 ของสมาคมโซคาในปี ค.ศ. 1960 แล้ว ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน  ท่านได้เดินทางไปให้คำชี้นำแก่สมาชิก ในทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้เป็นเวลา 25 วัน

ในเดือนมกราคมปีถัดมาคือปี ค.ศ. 1961 ท่านได้ไปเยือนอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ในฤดูใบไม้ร่วงได้ไปให้คำชี้นำแก่สมาชิกที่ทวีปยุโรป และในเดือนมกราคมปี ค.ศ. 1962 ท่านยังได้เดินทางไปตะวันออกกลางอีกด้วย

จากความเพียรพยายามของอาจารย์อิเคดะที่ได้เดินทางไปให้คำชี้นำแก่สมาชิกต่างประเทศปีแล้วปีเล่า เช่นนี้ SGI จึงเกิดขึ้นมาได้

การหว่านเมล็ดแห่งสันติภาพไว้ทั่วโลก

ในที่ประชุมสันติภาพโลกดังกล่าว อาจารย์อิเคดะประธาน SGI ได้กล่าวว่า “ขอให้ท่านหว่านเมล็ดแห่งสันติภาพที่เรียกว่า ‘ธรรมมหัศจรรย์’ ไว้ทั่วโลก แล้วปิดฉากชีวิตอันสูงส่งของท่าน ข้าพเจ้าก็จะทำเช่นเดียวกัน” เสียงปรบมือดังสนั่นหวั่นไหวตอบรับคำปราศรัยของอาจารย์อิเคดะประธาน SGI

“จะหว่านเมล็ดแห่งสันติภาพที่เรียกว่า ‘ธรรมมหัศจรรย์’ ไว้ทั่วโลก”

คำปฏิญาณของประธาน SGI ประโยคนี้เองที่ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของ SGI ที่จะทำการแผ่ขยายแนวความคิดมนุษยนิยมของพุทธธรรมให้กว้างไกลออกไป

ข้อเสนอเพื่อสันติภาพกับกฎบัตร SGI

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 เป็นต้นมา อาจารย์อิเคดะประธาน SGI ได้ประกาศข้อเสนอเพื่อสันติภาพ ในวันที่ระลึก 1.26 “วัน SGI” ต่อเนื่องมาทุกปี

ในช่วงสงครามเย็น  ประธาน SGI ได้เรียกร้องให้มีการจัด “การพบปะสนทนาระดับผู้นำสูงสุดของอเมริกาและรัสเซีย” ท่านได้เสนอให้มี “สหประชาชาติเพื่อการศึกษา” มี “การประชุมรวมเพื่อลดกำลังอาวุธของสหประชาชาติ” และมี “สหภาพเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ” เป็นต้น    ความคิดที่ยาวไกลมองเห็นปัญหาต่าง ๆ ระดับโลกและแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านั้นที่เป็นรูปธรรมของประธาน SGI ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักวิชาการต่าง ๆ ทั่วโลก

ในปี ค.ศ. 1995 SGI ได้นำ “วัตถุประสงค์” กับ “หลักการ” ดังกล่าวมาตั้งเป็นข้อกำหนดของ “กฎบัตร SGI” ใน ”กฎบัตร SGI” ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็นคำนำกับส่วนที่เป็นข้อกำหนด 10 ประการนั้นระบุไว้ว่า “SGI จะบำเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อการพัฒนาด้านสันติภาพ วัฒนธรรมและการศึกษา เพื่อความสุขของมวลมนุษย์ โดยยึดถือพุทธธรรมเป็นพื้นฐาน”  ในแนวความคิดนี้ SGI แต่ละประเทศจะให้ความช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม เช่น ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ด้านภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น

สำหรับสมาชิก SGI ก็จะพยายามให้กำลังใจสมาชิกในด้านความศรัทธาวันแล้ววันเล่า ขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายว่าจะเป็นพลเมืองดีที่ส่องประกายสุกใสในที่ทำงานและในท้องถิ่นของตน

ปัจจุบัน SGI ได้เติบโตพัฒนาไปสู่  ”เครือข่ายของพลเมืองโลก”  192 ประเทศเขตแคว้น จิตใจดั่งดวงอาทิตย์ที่ทอแสงอยู่ในอกของสมาชิกคนหนึ่งคนหนึ่งนั้น กำลังส่องสว่างให้กับผู้คนในท้องถิ่นและผู้คนในสังคม  ด้วยแสงแห่งความหวัง

วารสารสู่ความสุข