วันที่ระลึก 5.3

อาจารย์อิเคดะเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมโซคาคนที่สาม

5.3 หรือ 3 พฤษภาคม วันที่มีความสำคัญมากที่สุดวันหนึ่งของสมาคม มี 2 ความหมายด้วยกัน ความหมายหนึ่งคือเป็น ‘วันของสมาคมโซคา’ อีกความหมายหนึ่งคือเป็น ‘วันแม่ของสมาคมโซคา’

5.3 ในความหมายของ ‘วันของสมาคมโซคา’

ันที่ 3 พฤษภาคม เป็น ‘วันของสมาคมโซคา’ สืบเนื่องจากวันนี้เมื่อปี ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) อาจารย์โจเซอิ โทดะ เข้ารับตำแหน่งประธานสมาคมท่านที่ 2 และอีก 9 ปีต่อมาคือวันที่ 3 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) อาจารย์อิเคดะก็เข้ารับตำแหน่งประธานสมาคมท่านที่ 3 ในขณะที่อาจารย์โทดะรับตำแหน่งประธานสมาคม เวลานั้นสมาคมมีสมาชิกอยู่ประมาณ 3,000 คน แม้จะมีจำนวนเท่านี้ อาจารย์โทดะก็ได้ประกาศในพิธีรับตำแหน่งของตนว่า “จะทำการแนะนำธรรมให้บรรลุเป้าหมาย 7 แสน 5 หมื่นครอบครัว”

“ถ้าความปรารถนาของข้าพเจ้าไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ในระหว่างที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ ก็ช่วยเอาศพของข้าพเจ้าไปโยนทิ้งทะเลที่ชินางาว่าด้วย”

ผู้เข้าร่วมทุกคนต่างตะลึงในความเข้มงวดของอาจารย์โทดะ แต่ยุวชนอิเคดะซึ่งยืนอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องประชุม เกิดความตั้งใจอย่างลึกซึ้งเพียงลำพังคนเดียวว่า จะทำให้คำปฏิญาณของผู้เป็นอาจารย์ปรากฏเป็นจริงขึ้นมาให้ได้ อาจารย์อิเคดะได้ยืนอยู่แนวหน้าของการแนะนำธรรมและได้รับชัยชนะในทุกการต่อสู้ ซึ่งได้กลายเป็นบ่อเกิดของพลังขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 7 แสน 5 หมื่นครอบครัว อาจารย์โทดะได้ทำงานอันยิ่งใหญ่ประสบผลสำเร็จคือ การชักชวนแนะนำธรรมบรรลุเป้าหมาย 7 แสน 5 หมื่นครอบครัว

หลังการมรณกรรมของอาจารย์โทดะ 2 ปี อาจารย์อิเคดะก็เข้ารับตำแหน่งประธานสมาคมท่านที่ 3 อาจารย์อิเคดะได้ประกาศเป็นครั้งแรกด้วยความหนักแน่นว่า “แม้ผมจะอายุน้อย อ่อนประสบการณ์ แต่ว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในฐานะตัวแทนของลูกศิษย์อาจารย์โทดะทุกคน ผมจะบัญชาการเผยแผ่ธรรมไพศาลให้ก้าวหน้าต่อไป”

อาจารย์ได้ปฏิญาณว่าจะแนะนำธรรมให้ได้ 3 ล้านครอบครัวก่อนที่จะถึงวาระครบรอบปีที่ 7 การมรณกรรมของอาจารย์โทดะ สมาชิกทุกคนต่างตอบสนองคำประกาศก้องดั่งราชสีห์ของประธานสมาคมวัยหนุ่มคนนี้

ทุกคนได้เริ่มต่อสู้อย่างหนักเพื่อความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ 2 ปีต่อมาคือในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1962 (พ.ศ. 2505) การแนะนำธรรมเป้าหมาย 3 ล้านครอบครัวก็ประสบความสำเร็จ ‘อนุสาวรีย์ทองคำแห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาล’ ที่อาจารย์โทดะและอาจารย์อิเคดะได้ก่อสร้างขึ้นมานั้น ได้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนของการเผยแผ่พุทธธรรมออกไปสู่ทั่วโลก ทำให้ปัจจุบันนี้ มีเครือข่ายของเพื่อนโซคาอยู่ทั่วโลก 192 ประเทศเขตแคว้น

5.3 ในความหมายของ ‘วันแม่ของสมาคมโซคา’

นการประชุมระดับผู้นำของฝ่ายผู้ใหญ่หญิงทั่วประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) อาจารย์อิเคดะได้เสนอในที่ประชุมว่า “อยากจะให้วันที่ระลึก 5.3 ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญมากที่สุดของสมาคมเป็น ‘วันแม่ของสมาคมโซคา’ เสนอให้เป็นวันที่ให้การยกย่องชมเชยต่อความเพียรพยายามของผู้ใหญ่หญิงทุกท่านซึ่งเป็น ‘คุณแม่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาล’ พร้อมกับวันที่ 10 มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่ระลึกคณะผู้ใหญ่หญิง ทุกท่านเห็นด้วยมั้ยครับ”

อาจารย์อิเคดะมีความคิดว่าอยากจะมอบคำชมเชยที่ยอดเยี่ยมที่สุดต่อสมาชิกผู้ใหญ่หญิงที่พากเพียรพยายามอย่างหนักทุกค่ำเช้า เพื่อทุกคนในครอบครัว เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลและเพื่อสันติภาพทั่วโลก ทุกคนในที่ประชุมต่างก็เห็นพ้องกับความคิดของอาจารย์ จึงได้กำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคมเป็น ‘วันแม่ของสมาคมโซคา’

นอกจากนี้ อาจารย์อิเคดะยังได้เสนอว่า “อยากจะออกแบบและทำธงประจำสมาคมที่ดูสดใสมีชีวิตชีวาและทันสมัย ให้ฝ่ายผู้ใหญ่หญิงเป็นคนเริ่มทำก่อนดีมั้ยครับ” อาจารย์ยังได้เสนอให้ทำ ‘ธงใหม่ประจำคณะผู้ใหญ่หญิง’ ด้วย โดยแนะให้มีดอกลิลลี่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายผู้ใหญ่หญิงอยู่บนธง 3 สีของสมาคม

5.3 วันที่เฉลิมฉลองความเจริญก้าวหน้าตราบนิจนิรันดร์ของสมาคมโซคา วันนี้ยังเป็นวันที่ยกย่องชมเชย ‘คุณแม่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาล’ ที่รับบทบาทสำคัญของการเผยแผ่ธรรมอยู่แนวหน้าของสมาคมตั้งแต่สมัยบุกเบิกของสมาคมเป็นต้นมา

อ่านประวัติการต่อสู้ของวันที่ระลึก 5.3 เพิ่มเติมได้ที่: เพื่อเพื่อนผู้ศรัทธา, วารสารสร้างคุณค่า เดือน 11 – 12 ปี พ.ศ. 2548 และเดือน 1 – 3 ปี พ.ศ. 2549

วารสารสู่ความสุข