วันแห่งอาจารย์กับศิษย์ไม่พ่ายแพ้

อาจารย์ส่งเสริมกำลังใจสมาชิกที่มาจากยูบาริ
(มีนาคม ค.ศ. 1958)

ดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดของสมาคมโซคา มีวันที่ระลึกสำคัญ ๆ อยู่อย่างเช่นวันที่ 11 กรกฎาคม (7.11) เป็นวันที่ระลึกการก่อตั้งคณะยุวชนชายในปี ค.ศ. 1951 และในปีเดียวกันวันที่ 19 กรกฎาคม (7.19) วันที่ระลึกการก่อตั้งคณะยุวชนหญิงในปี อย่างไรก็ดี คอลัมน์ เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา ใคร่ขอระลึกถึงวันที่ 3 กรกฎาคม (7.3) อันเป็นวันที่อาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งสองคือ ท่านอาจารย์โจเซอิ โทดะ ประธานสมาคมโซคาคนที่ 2 ออกจากคุก และยังเป็นวันที่อาจารย์ผู้มีพระคุณอีกท่านหนึ่ง คืออาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาคนที่ 3 ถูกจองจำในอีก 12 ปีต่อมา

ยืนหยัดแต่เพียงผู้เดียว

าจารย์โทดะ ออกจากเรือนจำโทโยทามะในตำบลซูกาโมะ ในช่วงเย็นของวันที่ 3 กรกฎาคม ปี ค.ศ.1945 ขณะที่อายุได้ 45 ปี ท่ามกลางความทรากปรักหักพังจากระเบิด ที่ถูกโจมตีจากเครื่องบินของฝ่ายพันธมิตร และอีกเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้น ในวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1945ประเทศญี่ปุ่นก็ยอมจำนนอย่างเป็นทางการประกาศยอมแพ้สงคราม

อาจารย์ผู้มีพระคุณท่านแรก อาจารย์จึเนะซาบุโระ มาคิงุจิ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมโซคา เคียวอิขุ พร้อมกับอาจารย์โทดะและกรรมการสมาคมรวม 21 คน ได้ถูกจับจากรัฐบาลทหารญี่ปุ่น ด้วยข้อหาที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพทางศาสนา และอาจารย์มาคิงุจิก็เสียชีวิตระหว่างถูกจองจำ ส่วนกรรมการสมาคมฯ คนอื่น ๆ ก็ถูกบีบบังคับให้เลิกศรัทธาต่อคำสอนของพระนิชิเร็นไดโชนินและให้รับยันต์ของชินโต เหลือแต่เพียงอาจารย์โทดะเท่านั้น ที่ยืนหยัดไม่ยอมปฏิบัติตาม จนในที่สุดก็ได้รับอิสรภาพ และท่านได้ฟื้นฟูสมาคมฯ ขึ้นมาใหม่โดยเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมโซคา

รับมือกับการบีฑาครั้งใหญ่

ลังจากนั้น 12 ปี เกิดเหตุการณ์การบีฑาธรรมที่เหมืองยูบาริ เกาะฮอกไกโด ที่สหภาพแรงงานเหมืองถ่านหินต่างรวมตัวกันกลั่นแกล้งสมาชิกสมาคมโซคาที่ทำงานที่นั่นโดยใช้ระบบสหกรณ์ร้านค้าสร้างแรงกดดัน อย่างเช่น หากเป็นสมาชิกสมาคมโซคาก็ไม่ให้กู้เงินจากกองทุนช่วยเหลือของสหภาพฯ หรือพูดเท็จว่าสมาชิกทำงานไม่มีคุณภาพทั้ง ๆ ที่การทำงานของสมาชิกสมาคมนั้นยอดเยี่ยมมาก หรือแม้แต่ลูก ๆ ของสมาชิกก็จะถูกกีดกันต่าง ๆ นา ๆ ที่โรงเรียน เป็นต้น

ชนะอย่างหมดจด

ที่เหมืองยูบาริ ยุวชนของสมาคมโซคาเข้าร่วมขบวนในการประท้วงโดยสันติต่อต้านการกดขี่ของสหภาพฯ

นวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ.1957 สหภาพแรงงานฯ ก็ตกลงกำหนดมติกดขี่สมาคม 3 เดือน โดยเริ่มจากเดือนกรกฎาคม-กันยายน ปีค.ศ.1957 และในวันที่ 28 มิถุนายน ก็แจกแจงรายละเอียดในการประจันหน้าสู้กับสมาคม เริ่มจากวันที่ 29 มิถุนายนจะมีการอภิปรายทางหนังสือพิมพ์ ระหว่างสมาคมกับสหภาพแรงงานเหมืองถ่านหิน ที่ซัปโปโร และในวันที่ 4 กรกฎาคม จะมีการเจรจากันระหว่างสมาคมกับสหภาพฯ
สมาคมโซคายืนหยัดสู้ในทันที โดยกำหนดการประชุมใหญ่สมาชิกสมาคมฯ ที่ซัปโปโรในวันที่ 1 กรกฎาคมซึ่งมีผู้เข้าร่วม 13,000 คนและที่ยูบาริในวันที่ 2 กรกฎาคม ณ โรงละครวากานะ ผู้คนแน่นขนัด โดยที่อาจารย์อิเคดะได้เดินทางมาบัญชาการด้วยตัวเอง ซึ่งผลปรากฏว่าสมาคมโซคาชนะอย่างหมดจด โดยที่สหภาพแรงงานฯ ถอยหนีอย่างไม่เป็นขบวนและทำให้แผนการอื่น ๆ ที่เตรียมไว้ก็ล่มสลายหยุดไปด้วย

ศัตรูเข้มแข็ง 3 ชนิดปรากฏตัว

ย่างไรก็ดี ในขณะที่สมาคมฯ กำลังต่อสู้เรื่องเหมืองถ่านหินยูบาริอย่างดุเดือดอยู่นั้น ในเวลาเดียวกันวันที่ 29 มิถุนายน สารวัตรสืบสวนสอบสวนของสถานีตำรวจโอซาก้าก็มาที่โตเกียวเพื่อตามอาจารย์อิเคดะไปรายงานตัว “คดีโอซาก้า” ! อาจารย์โทดะให้ผู้นำของคณะยุวชนรีบไปโอซาก้าทันที ซึ่งในวันที่ 30 มิถุนายน ทางตำรวจก็ได้ตามอาจารย์อิเคดะไปยังซัปโปโร แต่ไม่พบเพราะอาจารย์อิเคดะกำลังปกป้องสมาชิกอยู่ที่ ยูบาริ

หลังจากเสร็จการประชุมที่ยูบาริในวันที่ 2 กรกฎาคม คืนนั้นอาจารย์อิเคดะ เดินทางกลับมาที่พักที่ซัปโปโรทันที ท่านพร้อมแล้วที่จะรับมือกับคดีโอซาก้า

พร้อมตายไปด้วยกัน

ช้าวันที่ 3 กรกฎาคม อาจารย์อิเคดะไปยังสนามบินชิโตเสะ ที่ซัปโปโรเพื่อเดินทางไปโอซาก้าโดยไปต่อเครื่องบินที่สนามบินฮาเนดะที่โตเกียว เพื่อไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โอซาก้า อาจารย์อิเคดะตัดสินใจแล้วว่าจะปกป้องอาจารย์โทดะที่ขณะนั้นสุขภาพทรุดโทรมมาก และจะไม่ให้ท่านเข้าคุกอีกอย่างเด็ดขาดแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของตัวอาจารย์อิเคดะเอง

ณ ที่พักคอยสนามบินฮาเนดะ อาจารย์โทดะรออยู่ที่นั่น อาจารย์อิเคดะรายงานปัญหาสหภาพแรงงานเหมืองถ่านหินต่ออาจารย์ผู้มีพระคุณ ขณะที่รายงานอยู่นั้น อาจารย์โทดะก็น้ำตาเอ่อขึ้นมา และกล่าวว่า “ไดซาขุ หากเธอจะต้องตาย ฉันก็จะล้มตัวลงบนร่างของเธอ และตายตามไปด้วยกัน” สายสัมพันธ์อาจารย์กับศิษย์ยิ่งใหญ่นัก ทั้งอาจารย์และศิษย์ก็พร้อมที่จะตายแทนกันได้ นี่คือจิตวิญญาณโซคาที่สูงส่งและสมาชิกสมาคมทั้งหลายพึงตระหนักและซึมซับเรื่องนี้ให้จงได้

ตอนนั้นนั่นเองที่อาจารย์โทดะได้มอบหนังสือ “ปฏิวัติมนุษย์” ที่ท่านเล่าประวัติการต่อสู้ของอาจารย์มาคิงุจิและตัวท่านในการเผยแผ่ธรรมและการก่อตั้งสมาคมโซคา ให้กับอาจารย์อิเคดะ ๆ ได้อ่านอย่างตั้งอกตั้งใจระหว่างเดินทางไปโอซาก้า โดยเฉพาะในบทส่งท้าย “แก่นแท้ของการปฏิวัติมนุษย์” ที่ว่า “…ผมปรารถนาให้(ท่านผู้อ่าน)ต่อสู้กับศัตรูที่เข้มแข็ง 3 ชนิดจนถึงที่สุด ทำลายอุปสรรค 3 มาร 4 และเข้าถึงแก่นแท้ของการปฏิวัติชีวิตมนุษย์ซึ่งเป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง”

จะให้อาจารย์เข้าคุกและสมาคมล่มสลายไม่ได้เด็ดขาด

สมาชิกต้อนรับอาจารย์อิเคดะที่ได้รับการปล่อยตัว
(17 กรกฎาคม ค.ศ. 1957)

มื่อถึงสถานีตำรวจโอซาก้า อาจารย์อิเคดะได้ถูกสอบสวนอย่างหนักด้วยข้อหาที่ไม่เป็นธรรมทุกวัน โดยทางตำรวจพยายามหาทุกวิถีทางที่จะเอาผิดอาจารย์อิเคดะ ถึงขั้นที่จะดึงอาจารย์โทดะมารับการไตร่สวนด้วย ซึ่งอาจารย์อิเคดะยอมไม่ได้ ดังนั้นท่านจึงยอมถูกจองจำเป็นเวลา 15 วัน และได้รับการปล่อยตัวในวันที่ 17 กรกฎาคม ส่วนคดีความก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และท่านได้ต่อสู้คดียาวนานถึง 4 ปีครึ่ง จนการพิจารณาคดีครั้งที่ 84 ในวันที่ 25 มกราคม ค.ศ.1962 ศาลก็ตัดสินว่าท่านบริสุทธิ์ อันเป็นการจบคดีความที่ต่ำทรามและโยนความผิดให้คนบริสุทธิ์ ซึ่งเกิดจากมารแห่งอำนาจอิทธิพล

ดังนั้นการที่อาจารย์ออกจากคุกและศิษย์เข้าคุกในวันที่ 3 กรกฎาคมวันเดียวกัน นี่จะต้องเป็นพุทธเจตนาโดยแท้ สายสัมพันธ์ของอาจารย์กับศิษย์อันลึกซึ้งได้เชื่อมโยงกันภายใต้ความศรัทธาที่ตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะต่อสู้เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลและปกป้องอาจารย์แม้ตัวเองจะต้องถูกจับเข้าคุกก็ตาม

ความทรงจำในการเผยแผ่ธรรมไพศาล

ณะนี้ถึงเวลาที่พวกเราที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อิเคดะจะต้องรู้ตัวและตระหนักถึงความปรารถนาของอาจารย์ นั่นก็คือการเผยแผ่ธรรมไพศาล โดยนำความปรารถนาของอาจารย์มาเป็นปณิธานของตัวเอง และเปลี่ยนชตากรรมให้เป็นภาระหน้าที่ด้วยการชักชวนแนะนำธรรมให้ประชาชนรู้จักและเข้ามาศรัทธาในหลักปรัชญาอันยิ่งใหญ่ของพระนิชิเร็นไดโชนิน ภายใต้ระบบการของสมาคม อันเป็นสมาคมแห่งพุทธเจตนาโดยแท้ เพื่อให้ทุกคนมีความสุขสัมบูรณ์อย่างแท้จริง

7.3 วันแห่งอาจารย์กับศิษย์ไม่พ่ายแพ้ อาจารย์กล่าวเสมอว่า “มาสร้างความทรงจำในการเผยแผ่ธรรมไพศาลพร้อมไปกับผมเถอะ”

(เรียบเรียงจากวารสารสร้างคุณค่า คอลัมน์เพื่อเพื่อนผู้ศรัทธา เดือน เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน พ.ศ. 2549 และเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 และข้อมูลจากหนังสือ Human Revolution Vol. 1, Book 1- Dawn, 1972; Human Revolution Vol. 6, Book 11- Obstacles and Devils: Yubari and The Unfinished Battle: Osaka, 1999)

วารสารสู่ความสุข