วารสารสู่ความสุข

 • สู่ความสุข

  กุมภาพันธ์ 2561

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่อง อริยบุคคลนิชิเมียว
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (49) "ธรรมนิพนธ์เรื่อง คันนาแห่งความศรัทธา" จงเชื่อในศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของท่านและจงศรัทธาให้เข้มแข็งขึ้นกว่าแต่ก่อน
  ส่องประกายในสังคม
  จงสร้าง "ทรัพย์สมบัติของจิตใจ" ที่ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  "....การมีเรื่องดีเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ การมีเรื่องร้ายเป็นเรื่องธรรมดา"
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ : 3 การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 20 "จงเป็นพลเมืองดี" (ตอนที่ 1)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงยืนขึ้น ขบวนแถวภาคความเป็นจริง
  ตอนที่ 3 (ต่อ) "พุทธธรรมคือชนะหรือแพ้" หมายถึง การมีความสุข
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 14 บทที่ 3 ลมกระโชก (ลำดับที่ 290)
  ปกหลังใน : คำสอนแห่งมนุษนิยมเพื่อชัยชนะ

  (70) ก้าวหน้าอย่างยิ่งใหญ่ด้วยจังหวะของธรรมหัศจรรย์
 • สู่ความสุข

  มกราคม 2561

  ธรรมนิพนธ์
  จดหมายตอบอุบาสิกาอะบุ๊ตจึโบ
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (48) "ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านนักบวชฆราวาสทาคาฮาชิ" การเพียรพยายามด้วยความเชื่อมั่นและความหวังอันไร้ขอบเขต
  ส่องประกายในสังคม
  ไม่ว่าสถานการณ์ใดพลังบุญกุศลของโงะฮนซนมีอยู่อย่างแน่นอน
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  "การปฏิบัติพุทธธรรมของพวกเรามีไว้เพื่อ
  สิ่งนี้"
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ : 3 การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 19 ภาระหน้าที่และปณิธานของโพธิสัตว์จากพื้นโลก
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงยืนขึ้น ขบวนแถวภาคความเป็นจริง
  ตอนที่ 3
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 14 บทที่ 3 ลมกระโชก (ลำดับที่ 289)
  ปกหลังใน : คำสอนแห่งมนุษนิยมเพื่อชัยชนะ

  (69) ความทุกข์ทำให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
วารสารสู่ความสุข