วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งกรุงไทเปแต่งตั้งอาจารย์อิเคดะเป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์

| นานาชาติ

วันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 2012 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ได้แต่งตั้งอาจารย์อิเคดะเป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ เพื่อยกย่องต่อการอุทิศตนเพื่อสันติภาพ วัฒนธรรม และการศึกษา โดยคุณฮิเดโอะ ยามาโมโตะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยโซคาเป็นตัวแทนของอาจารย์อิเคดะรับมอบรางวัล

คณะตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งกรุงไทเปให้การต้อนรับนักศึกษา คณาจารย์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยโซคา อย่างอบอุ่น

วารสารสู่ความสุข