ศูนย์วัฒนธรรมโซคา – มหาปราสาทแห่งสันติภาพและมิตรภาพ

| นานาชาติ

“ศูนย์วัฒนธรรมโซคา” (ชินจุกุ กรุงโตเกียว) ที่ทุกคนเฝ้ารอคอย ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้ว อาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล และภรรยาได้เดินทางมาเยี่ยมชมอาคารเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ก่อนพิธีเปิดอาคาร 1 วัน

ท่านได้ชมเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายในอาคาร เช่น นิทรรศการระบบดิจิตอล และร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ “มหาปราสาทแห่งสันติภาพและมิตรภาพ” จากใจจริง “ศูนย์วัฒนธรรมโซคา” แห่งนี้เป็นอาคารสูง 6 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น

นิทรรศการบนชั้น 5 ของคาร

[คัดลอกจากข่าวนานาชาติ วารสารสร้างคุณค่า เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556]
วารสารสู่ความสุข