สภาท้องถิ่นแห่งแคว้นพีดมอนต์มอบโล่ที่ระลึกพิเศษ

| นานาชาติ

ตูริน ประเทศอิตาลี : วันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 2014 สภาท้องถิ่นแห่งแคว้นพีดมอนต์ เมืองตูริน ประเทศอิตาลี ได้มอบโล่ที่ระลึกพิเศษแด่อาจารย์อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล เพื่อยกย่องการสนับสนุนด้านสันติภาพ โดยจัดพิธีมอบที่ศูนย์วัฒนธรรมตูริน เอสจีไอ-อิตาลี คุณทาโมจึ นากาจิมะ ประธานสมาคมเอสจีไอ-อิตาลี เป็นผู้รับมอบโล่ในฐานะตัวแทนของอาจารย์อิเคดะ

20140407 [คัดลอกจากข่าวนานาชาติ วารสารสร้างคุณค่า เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557]
วารสารสู่ความสุข