สภานครตามูนิงประกาศให้เดือนมกราคมเป็น “เดือนแห่งสันติภาพเกาะกวม” ร่วมฉลองครบรอบ 38 ปีวันก่อตั้งเอสจีไอ

| นานาชาติ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2013 นครตามูนิง ที่เกาะกวม ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัด “เทศกาลสันติภาพแล็ตเต้” ประจำปีครั้งแรก เพื่อฉลองความแข็งแกร่งที่สื่อโดยเสาหินแล็ตเต้ (The latte stone) อันเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมของชนเผ่าซามอร์โร

งานนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน รวมทั้งคุณเอ็ดดี้ บาซา คาลโว ผู้ว่าการเกาะกวม วุฒิสมาชิกเบนจามิน เจ เอฟ ครูซ แห่งรัฐสภาเกาะกวม คุณหลุยส์ ซี ริเวร่า นายกเทศมนตรีนครตามูนิง และคุณแดนนี นากาชิมา ผู้อำนวยการเอสจีไอ-สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ได้มีการประกาศให้เดือนมกราคม ค.ศ. 2013 เป็น “เดือนแห่งสันติภาพเกาะกวม” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองด้วย นอกจากนี้สภานครตามูนิง ยังออกประกาศเรื่องการฉลอง “วันเอสจีไอ” ครบ 38 ปีในวันที่ 26 มกราคม อีกด้วย

เดือนแห่งสันติภาพเกาะกวม [คัดลอกจากข่าวนานาชาติ วารสารสร้างคุณค่า เดือนเมษายน พ.ศ. 2556]
วารสารสู่ความสุข