สมาคมฯ มอบหนังสือเสียง “บทสนทนายุวชน” ให้กับห้องสมุดคนตาบอด และผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ได้มอบหนังสือเสียง “บทสนทนายุวชน” ให้กับ ห้องสมุดคนตาบอด และผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เพื่อให้บริการกับผู้พิการทางสายตา และบุคคลทั่วไปที่มีปัญหาเรื่องการอ่าน หนังสือเสียงเล่มนี้จะเป็นการทำงานของพระพุทธอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยสร้างความหวังและกำลังใจให้กับผู้พิการทางสายตาให้มีชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป

วารสารสู่ความสุข