สมาคมฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 นายนวรัตน์ ชิโนมี นายกสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการบริหาร เข้าพบนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี และทูตองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย เพื่อมอบเงินบริจาคจำนวน 642,205 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนในประเทศฟิลิปปินส์ ณ ที่ทำการองค์การยูนิเซฟ อาคารสหยูเนี่ยน กรุงเทพฯ โดยมี นายพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน

สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยเป็นองค์กรพุทธศาสนาที่อยู่ในเครือข่ายของสมาคมโซคาสากล (Soka Gakkai International : SGI) โดยมี ดร.ไดซาขุ อิเคดะ เป็นประธานกิตติมศักดิ์ มีแนวทางการเคลื่อนไหวที่สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านวัฒนธรรม การศึกษา และสันติภาพ บนพื้นฐานของมนุษยนิยม

เงินช่วยเหลือดังกล่าว เป็นเงินที่ทางสมาชิกของสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยร่วมกันบริจาคด้วยความรู้สึกห่วงใยต่อผู้ประสบภัย ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในภาวะความทุกข์ยากลำบากอันเกิดจากภัยพิบัติร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะ ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตของเด็กจำนวนมากมาย

นายอานันท์ ปันยารชุน แสดงความขอบคุณต่อสมาชิกทั้งหลายที่ร่วมกันบริจาคเพื่อแสดงให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทย พร้อมทั้งส่งความปรารถนาดีไปยัง ดร.ไดซาขุ อิเคดะ ที่ได้อุทิศตนตลอดมาเพื่อความสุขของพลเมืองโลก และหวังว่าจะมีความร่วมมือกันอีกในโอกาสต่อไป

วารสารสู่ความสุข