สมาคมโซคาสากลร่วมจัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

| นานาชาติ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – วันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 2014 สมาคมโซคาสากลและสมาพันธ์ศาสนจักรเพื่อการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม (ACT Alliance) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการประชุมย่อย ระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชีย ว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 (Asian Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction หรือ AMCDRR) ซึ่งจัดขึ้นโดยรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและสำนักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศ เพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations International Strategy for Disaster Reduction หรือ UNISDR) ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน ค.ศ. 2014

หัวข้อของการประชุมย่อยคือ “บทบาทขององค์กรทางศาสนาในการพื้นคืนสภาพโดยเร็วภายหลังภัยพิบัติ” (The Role of Faith Based Organizations in Disaster Resilience) และมีคุณโนบุยูกิ อาซาอิ ประธานการประชุมยุวชนโซคาเพื่อสันติภาพ เป็นผู้นำเสนอเนื้อหา ซึ่งในการประชุมย่อยนี้องค์กรทางศาสนาต่าง ๆ อาทิ สมาคมโซคาสากล องค์กรคาริตัสเอเชีย และสมาพันธ์ศาสนจักรเพื่อปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม ได้ยื่นแถลงการณ์ที่เสนอแนะว่ากลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติควรเป็นความพยายามร่วมกันขององค์กรทางศาสนา รัฐบาลท้องถิ่น และเครือข่ายสัมพันธ์ในชุมชน

20140625
วารสารสู่ความสุข