สรุปผลกลุ่มกนกไทย

| วัฒนธรรม

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มนาฏศิลป์ “กนกไทย” จัดรายการประชุมสรุปผลครบรอบ 17 ปี ณ ห้องพระใหญ่ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

วารสารสู่ความสุข