สรุปผลกลุ่มกะโยไก – โซคาฮัน

| พุทธธรรม

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ฝ่ายยุวชนชายจัดประชุมสรุปผลกลุ่มกะโยไก – โซคาฮัน ทั่วประเทศ ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่

ภายในรายการประชุมสรุปผลกะโยไก – โซคาฮัน มีการฉายวิดีโอประวัติความเป็นมาของกลุ่มกะโยไก พิธีมอบเข็มที่ระลึกแก่สมาชิกกะโยไก – โซคาฮันที่ปฏิบัติหน้าที่มากกว่า 10 ปี การแสดงของกลุ่มโยธวาทิต และกีฬาสัมพันธ์กระชับมิตร

วารสารสู่ความสุข