สวดมนต์ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

| พุทธธรรม

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดพิธีสวดมนต์และจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ทั่วประเทศ

วารสารสู่ความสุข