สวดมนต์ที่ระลึกวันก่อตั้งฝ่ายผู้ใหญ่ชาย

| พุทธธรรม

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ฝ่ายผู้ใหญ่ชายจัดรายการประชุมสวดมนต์ที่ระลึกวันก่อตั้งฝ่ายผู้ใหญ่ชาย ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

วารสารสู่ความสุข