สวดมนต์วันขึ้นปีใหม่

| พุทธธรรม

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดรายการสวดมนต์วันขึ้นปีใหม่ แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ รายการมีการสวดมนต์ร่วมกัน อ่านสารแสดงความยินดีเนื่องในวันปีใหม่จาก ดร.ไดซาขุ อิเคดะ การประกาศเป้าหมายโดยตัวแทน 4 ฝ่าย และการแสดงต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 10,425 คน

วารสารสู่ความสุข