สวดมนต์วันขึ้นปีใหม่

| พุทธธรรม

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดรายการสวดมนต์วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีแห่งการพัฒนาเอสจีไอยุวชน ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย และแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ

สมาชิกเข้าร่วมพิธีสวดมนต์วันขึ้นปีใหม่ ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาตะวันออก

วารสารสู่ความสุข