สวดมนต์วันตรุษจีน

| พุทธธรรม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 สมาคมฯ จัดพิธีสวดมนต์เนื่องในวันตรุษจีนเพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ทั่วประเทศ

วารสารสู่ความสุข