สวนแห่งต้นกล้าสันติภาพ

| สันติภาพ

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ฝ่ายยุวชนหญิงจัดงานประกวดจัดรายการภาคภาษาอังกฤษในเชิงสร้างสรรค์ด้านสันติภาพในหัวข้อ “สวนแห่งต้นกล้าสันติภาพ” โดยมีผู้เข้ารอบทั้งสิ้น 12 ทีมจากทั่วประเทศ

ในแต่ละทีมนั้น ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์รายการได้อย่างยอดเยี่ยม และงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิลปิน วง Human Station ในเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ มาร่วมงานและแสดงในครั้งนี้ด้วยผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 372 คน

วารสารสู่ความสุข