ประชุมสัมมนา “สื่อสังคมออนไลน์กับแนวทางการเคลื่อนไหวของสมาคมฯ”

| พุทธธรรม

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554 กลุ่มอนาคตและแผนกอุดมศึกษาฝ่ายยุวชนชาย จัดรายการสัมมนาในหัวข้อ “สื่อสังคมออนไลน์กับแนวทางการเคลื่อนไหวของสมาคมฯ” ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาถนนวิทยุ

ภายในรายการมีการให้ความรู้เรื่องสื่ออนไลน์ สิ่งที่ควรระวัง และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มอนาคตและแผนกอุดมศึกษาฝ่ายยุวชนชายสนใจเข้าร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์

ผู้เข้าร่วมถ่ายภาพร่วมกัน

วารสารสู่ความสุข