สารไว้อาลัย แด่ท่านเนลสัน แมนเดลา (ค.ศ. 1918-2013)

| ประชาสัมพันธ์

ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของท่านเนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดีของประเทศแอฟริกาใต้ ท่านแมนเดลาเป็นราชสีห์ของการต่อสู้ด้วยมนุษยธรรม และเพื่อสิทธิมนุษยชน ผู้มอบความหวังและความกล้าหาญให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของผู้คนในโลกใบนี้ที่ตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้ง การเหยียดผิว และความอยุติธรรม

รอยยิ้มของท่านดุจสายลมในฤดูใบไม้ผลิ ที่พัดพาให้ความสดชื่น เมื่อรู้ว่า ต่อไปข้าพเจ้าจะไม่ได้เห็นรอยยิ้มเช่นนั้นอีกแล้ว ทำให้จิตใจของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความโศกเศร้า ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า จุดยืนอันหนักแน่นและเปี่ยมด้วยความปรารถนา ที่จะให้โลกใบนี้ เป็นโลกที่เคารพในศักดิ์ศรีของทุกคนนั้น จะเป็นดาวที่คอยนำทางมนุษยชาติไปตลอดกาล ท่านเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ ผู้มีวิสัยทัศน์ที่มองทะลุแก่นแท้ของความอยุติธรรม ที่ทำให้ทั้งผู้กดขี่และผู้ถูกกดขี่ปราศจากความเป็นมนุษย์ ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ต่อสู้เพื่อต่อต้านการกดขี่จากคนผิวขาว และข้าพเจ้าได้ต่อสู้เพื่อต่อต้านการกดขี่จากคนผิวดำ”

ข้าพเจ้าเชื่อว่า พลังแห่งบุคลิกลักษณะอันสูงส่งของท่าน เป็นสิ่งที่ทำให้ท่านสร้างยุคใหม่แห่งความสามัคคีกลมเกลียวได้สำเร็จ ท่านแมนเดลารักยุวชนและเห็นคุณค่าของพลังจากการศึกษามากกว่าผู้ใด ท่านให้ความสนใจต่อปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้เหนือเรื่องอื่นใด ตอนที่ข้าพเจ้าพบปะกับท่านครั้งแรกเมื่อ ปี ค.ศ.1990 ณ กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่ท่านได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำไม่นาน พวกเรายังได้พบกันอีกครั้งเมื่อ ค.ศ. 1995

ท่านเคยกล่าวว่า “ความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ [ของประเทศข้าพเจ้า] คือประชาชน ซึ่งมีความยอดเยี่ยมและแท้จริงยิ่งกว่าเพชรน้ำงามที่สุด” ถ้อยคำของท่านที่อยู่ในใจของข้าพเจ้าเสมอมา ทำให้ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชน โดยทำงานร่วมกับยุวชน ซึ่งเป็นผู้ที่จะแบกรับอนาคต ในการก่อตั้งศตวรรษแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

ไดซาขุ อิเคดะ
ประธานสมาคมโซคาสากล

[แปลจากบทความ On the Passing of Former South African President Nelson Mandela (December 2013)]
วารสารสู่ความสุข