สำนักพิมพ์ไมนิจิออกหนังสือ “บทสนทนาเรื่องดนตรีแจ๊ส พุทธธรรม และชีวิต”

| นานาชาติ

สำนักพิมพ์ไมนิจิ ปะเทศญี่ปุ่น ออกหนังสือ “บทสนทนาเรื่องดนตรีแจ๊ส พุทธธรรม และชีวิต” (คำแปลไม่เป็นทางการ) ซึ่งเป็นบทสนทนา 3 ฝ่าย ของอาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล คุณเฮอร์บี แฮนด์ค็อก นักเปียโนแจ๊ส และคุณเวย์น ซอร์เทอร์ นักแซกโซโฟนแจ๊ส โดยหนังสือพิมพ์เซเคียวได้นำบทสนทนานี้มาลงเป็นตอน ๆ ในระหว่างเดือนกันยายน ค.ศ. 2009 ถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 2011

บทสนทนาเรื่องดนตรีแจ๊ส พุทธธรรม และชีวิต [คัดลอกจากข่าวนานาชาติ วารสารสร้างคุณค่า เดือนเมษายน พ.ศ. 2556]
วารสารสู่ความสุข