นิตยสารลูกหงส์

 • ตุลาคม - ธันวาคม 2562

  หนูน้อยพิชิตฝัน
  ด.ญ. สุมาลี ลูกอินทร์ (น้องกุ๊กกิ๊ก)
  นิทานธรรมะ
  เรื่อง พญากวางสวนมฤคทายวัน
  ธรรมนิพนธ์แด่ลูกราชสีห์
  ธรรมนิพนธ์เรื่อง จะขุนิชิโบ
  เกม
  บวกเลข
  ตะลุยตะลอน
  จังหวัดโคราช
  สารจากดวงดาวแห่งแสง
  ตอนที่ 5 รุ้ง 2 ชั้น ในเยอรมนี
  Soka English for Peace
  การใช้ Adjective คำคุณศัพท์
  Soka Art
  ICECHOCO OREO
  ธรรมนิพนธ์เพื่อชัยชนะ
  ธรรมนิพนธ์เรื่อง จะขุนิชิโบ
  ผจญภัยบนเขาสายรุ้ง
  ตอนที่ 1 ชอบวาดรูป
  The Idol
  เส้นทางสู่อาชีพวิศวกร
  บทสนทนาเพื่ออนาคตชุด "ด้วยปีกแห่งฝัน"
  ตอนที่ 4 นักเขียน คือ ปราชญ์ผู้มอบความหวัง
  รู้จักกับ ม.โซคา
  คณะศิลปศาสตร์นานาชาติ
  Sing a song for
  freedom
  เรียนรู้ผ่านบทเพลง
 • มกราคม - มีนาคม 2562

  คุยกับพี่สิงโต
  สวัสดีปีใหม่
  หนูน้อยพิชิตฝัน
  ด.ญ. จิตรลดา คลังพหล (พลอย)
  นิทานธรรมะ
  เรื่อง เจ้าชายโนเซ
  ธรรมนิพนธ์แด่ลูกราชสีห์
  ใบหน้ายิ้มแย้มของทุกคน คือการตอบแทนบุญคุณที่ยอดเยี่ยม
  ตะลุยตะลอน
  กรุงเทพมหานคร
  สารจากดวงดาวแห่งแสง
  ตอนที่ 2 ดะกร้าดอกไม้แห่งลอสแอนเจลิส
  Soka English for Peace
  2019 Year of Soka Victory
  Soka Art
  มาทำบานอฟฟี่กันเถอะ
  ธรรมนิพนธ์เพื่อชัยชนะ
  ถามตอบเรื่องการยึดถือสัทธรรมปุณฑริกสูตร
  นิทานเรื่องของขวัญจากดาวตก
  ตอนที่ 6 การเดินทางของหยดน้ำเล็ก ๆ
  The Idol
  เส้นทางสู่อาชีพสถาปนิก
  บทสนทนาเพื่ออนาคตชุด "ด้วยปีกแห่งฝัน"
  ตอนที่ 1 ความฝันเป็นสิทธิพิเศษของยุวชน
  รู้จักกับ ม.โซคา
  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  Sing a song for
  freedom
  บันไดเสียงเมเจอร์ และ การร้องโน้ต

วารสารสู่ความสุข