นิตยสารลูกหงส์

 • มกราคม - มีนาคม 2563

  หนูน้อยพิชิตฝัน
  ด.ช. อดิศร กลิ่นกุหลาบ (น้องฮาร์ท)
  นิทานธรรมะ
  เรื่อง พระโอรสองค์ที่ 16
  ธรรมนิพนธ์แด่ลูกราชสีห์
  ธรรมนิพนธ์เรื่อง การบีฑาอริยบุคคล
  เกม
  คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  ตะลุยตะลอน
  จังหวัดชลบุรี
  สารจากดวงดาวแห่งแสง
  ตอนที่ 6 "ถนนวินด์เซอร์" ประเทศอังกฤษ
  Soka English for Peace
  "2020 Year of Advancement and Capable People"
  Soka Art
  ป๊อปอัพการ์ด
  ธรรมนิพนธ์เพื่อชัยชนะ
  ธรรมนิพนธ์เรื่อง การบำเพ็ญเพียรตามคำสอนพระพุทธะ
  The Idol
  เส้นทางสู่อาชีพเภสัชกร
  รู้จักกับมหาวิทยาลัยโซคาอเมริกา
  ตอนที่ 1

  Sing a song for
  freedom
  เพลงคำมั่นสัญญาแห่งอาจารย์กับศิษย์
  ผจญภัยบนเขาสายรุ้ง
  ตอนที่ 2 ขึ้นเขาสายรุ้ง
  บทสนทนาเพื่ออนาคตชุด "ด้วยปีกแห่งฝัน"
  ตอนที่ 5 ผู้นำแห่ง "ยุควิทยาศาสตร์"
 • กรกฎาคม - กันยายน 2563

  คุยกับพี่สิงโต
  คำชี้นำของอาจารย์อิเคดะ
  หนูน้อยพิชิตฝัน
  ด.ญ. พัชรดา โตณณาการ (โอ๋)
  นิทานธรรมะ
  เรื่อง อดีตชาติของพระเทวทัต
  ธรรมนิพนธ์แด่ลูกราชสีห์
  ธรรมนิพนธ์เรื่อง พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร
  เกม
  รักษ์ทะเล
  ตะลุยตะลอน
  กลุ่มการศึกษา
  สารจากดวงดาวแห่งแสง
  ตอนที่ 10 ฮ่องกง "ท่าเรือวิคตอเรีย"
  Soka English for Peace
  New Normal
  Soka Art
  ขนมช็อกบอล
  ผจญภัยบนเขาสายรุ้ง
  ตอนที่ 5 เมฆของแม่มด
  The Idol
  เส้นทางสู่อาชีพ นักร้อง
  รู้จักกับมหาวิทยาลัยโซคาอเมริกา
  ตอนที่ 4

  Sing a song for
  freedom
  เพลงใหม่ Eternal Journey with Sensei (The Song of Our Vow)
  ธรรมนิพนธ์เพื่อชัยชนะ
  ธรรมนิพนธ์เรื่อง พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร
  บทสนทนาเพื่ออนาคตชุด "ด้วยปีกแห่งฝัน"
  ตอนที่ 8 ศิลปิน คือ "คนที่พัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด"
  ตารางสะสมยอดไดโมขุ

วารสารสู่ความสุข