นิตยสารลูกหงส์ (พ.ศ. 2556)

 • พฤศจิกายน 2556 - มกราคม 2557

  ธรรมนิพนธ์แด่ลูกราชสีห์
  ทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนเดียวมีภาระหน้าที่ยิ่งใหญ่
  สู่ท้องฟ้ากว้างแห่งความหวัง
  ตอนที่ 5 จงมีจิตใจที่กว้างขวางและรอยยิ้มที่สดใส
  บทหวีสีทับทิม
  ตอน ช่วยงานครั้งแรก
  ธรรมนิพนธ์เพื่อชัยชนะ
  เรื่อง จักรพรรดิชุชุน
  บทสนทนาแห่งอนาคต
  เส้นทางแห่งชัยชนะที่เดินไปกับเธอ
 • พฤษภาคม - กรกฎาคม 2556

  ธรรมนิพนธ์แด่ลูกราชสีห์
  ทุกคนกำลังรอหนู ๆ เติบโตขึ้นมา
  ธรรมนิพนธ์เพื่อชัยชนะ
  เรื่อง "สายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย"
  สู่ท้องฟ้ากว้างแห่งความหวัง
  ตอนที่ 1 "มาร้องเพลงกันเถอะ"
  บทสนทนาแห่งอนาคต
  เส้นทางแห่งชัยชนะที่เดินไปกับเธอ
  บทหวีสีทับทิม
  เรียงความ ที่ได้รับคำชมเชย
 • สิงหาคม - ตุลาคม 2556

  ธรรมนิพนธ์แด่ลูกราชสีห์
  ไดโมขุ คือ ความกล้าหาญ และเป็นพลังแห่งชัยชนะ
  ธรรมนิพนธ์เพื่อชัยชนะ
  เรื่อง "การบีฑาอริยบุคคล"
  สู่ท้องฟ้ากว้างแห่งความหวัง
  ตอนที่ 4 "ปิดเทอมหน้าร้อนนี้ มาท้าทายกันเถอะ"
  บทสนทนาแห่งอนาคต
  เส้นทางแห่งชัยชนะที่เดินไปกับเธอ
  บทหวีสีทับทิม
  ตอนที่ 4 "ไข่ 4 ฟอง"
วารสารสู่ความสุข