นิตยสารลูกหงส์ (พ.ศ. 2561)

 • ตุลาคม - ธันวาคม 2561

  หนูน้อยพิชิตฝัน
  ด.ญ. สุดาศิริ ศรีสุข
  นิทานธรรมะ
  เรื่อง เต่าขาว
  ธรรมนิพนธ์แด่ลูกราชสีห์
  ความสามัคคีของคนที่มีความยุติธรรมสามารถโค่นล้มคนชั่วได้
  ตะลุยตะลอน
  จังหวัด สงขลา
  สารจากดวงดาวแห่งแสง
  ตอนที่ 1 “ม้าทรายสีขาว” ที่ฮาวาย
  Soka English for Peace
  ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างคุณค่า จากวารสารภาพรายเดือน SGI
  Soka Art
  การ์ดกรีนดีไซน์
  ธรรมนิพนธ์เพื่อชัยชนะ
  เรื่อง พระปิฎกธรรมาจารย์ศุภกรสิงห์
  นิทานเรื่องของขวัญจากดาวตก
  ตอนที่ 5 กลายเป็นเมฆ
  The Idol
  เส้นทางสู่อาชีพผู้ประกาศข่าว
  บทสนทนาแห่งอนาคต
  ไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่มากไปกว่าเส้นทางแห่งอาจารย์กับศิษย์ (ส่วนที่ 2)
  รู้จักกับ ม.โซคา
  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
  Sing a song for
  freedom
  สัญลักษณ์บอกอัตราความเร็ว เครื่องหมายหายใจและเครื่องหมายประจำกุญแจเสียง
 • กรกฎาคม - กันยายน 2561

  หนูน้อยพิชิตฝัน
  ด.ช. อัศวิน มหาหงษ์
  นิทานธรรมะ
  เรื่อง วิมลครรภและวิมลเนตร
  ธรรมนิพนธ์แด่ลูกราชสีห์
  มีความสุขไปด้วยกัน...ทั้งตนเองและผู้อื่น
  ตะลุยตะลอน
  จังหวัดอุดรธานี
  สู่ท้องฟ้ากว้างแห่งความหวัง
  ตอนที่ 23 ต้นไม่ใหญ่ที่ดอกไม้แห่งมิตรภาพผลิบาน
  Soka English for Peace
  ภาษาอังกฤษจากข้อเสนอสันติภาพ
  Soka Art
  ลูกโป่งวิเศษ
  ธรรมนิพนธ์เพื่อชัยชนะ
  เรื่อง บันทึกคำสอนปากเปล่า
  นิทานเรื่องของขวัญจากดาวตก
  ตอนที่ 4 เจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่
  The Idol
  เส้นทางสู่อาชีพแพทย์แผนจีน
  บทสนทนาแห่งอนาคต
  ตอน ไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่มากไปกว่าเส้นทางแห่งอาจารย์กับศิษย์ (ส่วนที่ 1)
  รู้จักกับ ม.โซคา
  ตอนที่ 3 หลักสูตรนักศึกษาแลกเปลี่ยน
  Sing a song for
  freedom
  ศัพท์ดนตรี เครื่องหมาย และสัญลักษณ์
 • เมษายน - มิถุนายน 2561

  หนูน้อยพิชิตฝัน
  ด.ญ. หนึ่งฤทัย คงฉิม
  นิทานธรรมะ
  เรื่อง ยาวิเศษ
  ธรรมนิพนธ์แด่ลูกราชสีห์
  คนที่มีความเห็นอกเห็นใจจะมีเพื่อนมาก
  ตะลุยตะลอน
  จังหวัดเชียงใหม่
  สู่ท้องฟ้ากว้างแห่งความหวัง
  ตอนที่ 22 กางปีกแห่งฝันกันเถอะ
  Soka English for Peace
  ภาษาอังกฤษจากสารปีใหม่ 2018
  Soka Art
  มาทำบิงซูกันเถอะ
  ธรรมนิพนธ์เพื่อชัยชนะ
  เรื่อง ฤดูหนาวย่อมเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิอย่างแน่นอน
  นิทานเรื่องของขวัญจากดาวตก
  ตอนที่ 3 ค้นหาความลับ
  The Idol
  พ่อครัว
  บทสนทนาแห่งอนาคต
  ตอนที่ 21 ก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญบนเวทีโลก
  รู้จักกับ ม.โซคา
  ตอนที่ 2 สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
  Sing a song for
  freedom
  เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และจังหวะ
 • มกราคม - มีนาคม 2561

  หนูน้อยพิชิตฝัน
  ด.ช. ณัฏฐสิทธิ์ จิวสุวรรณ
  (น้องทิกเกอร์)
  นิทานธรรมะ
  พระศากยมุนีพุทธะ
  ธรรมนิพนธ์แด่ลูกราชสีห์
  ตอนที่ 21 ดูแลคนที่คอยค้ำจุนเรา
  กันเถอะ
  ตะลุยตะลอน
  จังหวัดนนทบุรี
  สู่ท้องฟ้ากว้างแห่งความหวัง
  ตอนที่ 21 ทำตัวเองเป็นคนใหม่ทุกเช้าวันใหม่
  Soka English for Peace
  การก่อตั้งสมาคมโซคาสากล
  Soka Art
  พับพี่สิงโต
  ธรรมนิพนธ์เพื่อชัยชนะ
  เรื่อง จดหมายตอบท่านอุเอโนะ
  นิทานเรื่องของขวัญจากดาวตก
  ตอนที่ 2 นี่แหละ! การผจญภัยครั้ง
  ยิ่งใหญ่
  The Idol
  อาชีพคุณครู
  บทสนทนาแห่งอนาคต
  ตอนที่ 20 มีชัยชนะด้วยธรรมนิพนธ์
  Sing a song for
  freedom
  ตัวโน้ต และ การบันทึกตัวโน้ต
วารสารสู่ความสุข