นิตยสารลูกหงส์ (พ.ศ. 2562)

 • ตุลาคม - ธันวาคม 2562

  หนูน้อยพิชิตฝัน
  ด.ญ. สุมาลี ลูกอินทร์ (น้องกุ๊กกิ๊ก)
  นิทานธรรมะ
  เรื่อง พญากวางสวนมฤคทายวัน
  ธรรมนิพนธ์แด่ลูกราชสีห์
  ธรรมนิพนธ์เรื่อง จะขุนิชิโบ
  เกม
  บวกเลข
  ตะลุยตะลอน
  จังหวัดโคราช
  สารจากดวงดาวแห่งแสง
  ตอนที่ 5 รุ้ง 2 ชั้น ในเยอรมนี
  Soka English for Peace
  การใช้ Adjective คำคุณศัพท์
  Soka Art
  ICECHOCO OREO
  ธรรมนิพนธ์เพื่อชัยชนะ
  ธรรมนิพนธ์เรื่อง จะขุนิชิโบ
  ผจญภัยบนเขาสายรุ้ง
  ตอนที่ 1 ชอบวาดรูป
  The Idol
  เส้นทางสู่อาชีพวิศวกร
  บทสนทนาเพื่ออนาคตชุด "ด้วยปีกแห่งฝัน"
  ตอนที่ 4 นักเขียน คือ ปราชญ์ผู้มอบความหวัง
  รู้จักกับ ม.โซคา
  คณะศิลปศาสตร์นานาชาติ
  Sing a song for
  freedom
  เรียนรู้ผ่านบทเพลง
 • กรกฎาคม - กันยายน 2562

  หนูน้อยพิชิตฝัน
  ด.ช. เกริกพล สุระเดช (หมูหยอง)
  นิทานธรรมะ
  เรื่อง การประทุษร้ายพระพุทธองค์ ตอน ฉันข้าวม้า
  ธรรมนิพนธ์แด่ลูกราชสีห์
  พยายามอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ยอมแพ้
  เกม
  คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  ตะลุยตะลอน
  จังหวัดลำปาง
  สารจากดวงดาวแห่งแสง
  ตอนที่ 4 ต้นควอเรสเมร่า ณ ประเทศบราซิล
  Soka English for Peace
  มุ่งสู่ยุวชนประเทศไทย 75,000 คน ภายใน 11.18.2020
  Soka Art
  ออมสิน อู๊ด อู๊ด
  ธรรมนิพนธ์เพื่อชัยชนะ
  จดหมายตอบท่านชิโจคิงโงะ
  นิทานเรื่องของขวัญจากดาวตก
  ตอนที่ 8 ของขวัญที่แท้จริง
  The Idol
  นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  บทสนทนาเพื่ออนาคตชุด "ด้วยปีกแห่งฝัน"
  ตอนที่ 3 นักกฎหมาย ผู้กล้าหาญในการปกป้องพลเมือง
  รู้จักกับ มหาวิทยาลัยโซคา
  ตอบคำถามจากทางบ้าน
  Sing a song for
  freedom
  เพลง "ฮ่ะฮะ" (คุณแม่)
 • เมษายน - มิถุนายน 2562

  หนูน้อยพิชิตฝัน
  ด.ช. นพพล ทวีศรี (ซัน)
  นิทานธรรมะ
  เรื่อง พระราชากับม้า
  ธรรมนิพนธ์แด่ลูกราชสีห์
  ละทิ้งความตื้นเขิน แสวงหาความลึกซึ้ง คือ มรรคแห่งผู้กล้า
  ตะลุยตะลอน
  จังหวัดชุมพร
  สารจากดวงดาวแห่งแสง
  ตอนที่ 3 "น้ำตกไนแอการา" แคนาดา การทำอย่างต่อเนื่อง คือ พลังที่ยิ่งใหญ่
  Soka English for Peace
  ภาษาอังกฤษจากข้อความธรรมนิพนธ์เรื่อง การบรรลุพุทธภาวะในชั่วชีวิตนี้
  Soka Art
  เค้ก 1 นาที
  ธรรมนิพนธ์เพื่อชัยชนะ
  การปรากฏตามคำพยากรณ์ของพระพุทธะ
  นิทานเรื่องของขวัญจากดาวตก
  ตอนที่ 7 โลกที่สวยงามเมื่อมองจากดวงจันทร์
  The Idol
  เส้นทางสู่อาชีพนักกฏหมาย
  รู้จักกับ มหาวิทยาลัยโซคา
  มารู้จักกับ SPACe ในมหาวิทยาลัยโซคา
  บทสนทนาเพื่ออนาคตชุด "ด้วยปีกแห่งฝัน"
  ตอนที่ 2 การเรียนภาษาคือ "การเรียนรู้กันและกัน"
  Sing a song for
  freedom
  เพลง "ปฏิวัติมนุษย์"
 • มกราคม - มีนาคม 2562

  คุยกับพี่สิงโต
  สวัสดีปีใหม่
  หนูน้อยพิชิตฝัน
  ด.ญ. จิตรลดา คลังพหล (พลอย)
  นิทานธรรมะ
  เรื่อง เจ้าชายโนเซ
  ธรรมนิพนธ์แด่ลูกราชสีห์
  ใบหน้ายิ้มแย้มของทุกคน คือการตอบแทนบุญคุณที่ยอดเยี่ยม
  ตะลุยตะลอน
  กรุงเทพมหานคร
  สารจากดวงดาวแห่งแสง
  ตอนที่ 2 ดะกร้าดอกไม้แห่งลอสแอนเจลิส
  Soka English for Peace
  2019 Year of Soka Victory
  Soka Art
  มาทำบานอฟฟี่กันเถอะ
  ธรรมนิพนธ์เพื่อชัยชนะ
  ถามตอบเรื่องการยึดถือสัทธรรมปุณฑริกสูตร
  นิทานเรื่องของขวัญจากดาวตก
  ตอนที่ 6 การเดินทางของหยดน้ำเล็ก ๆ
  The Idol
  เส้นทางสู่อาชีพสถาปนิก
  บทสนทนาเพื่ออนาคตชุด "ด้วยปีกแห่งฝัน"
  ตอนที่ 1 ความฝันเป็นสิทธิพิเศษของยุวชน
  รู้จักกับ ม.โซคา
  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  Sing a song for
  freedom
  บันไดเสียงเมเจอร์ และ การร้องโน้ต
วารสารสู่ความสุข