วารสารสร้างคุณค่า (พ.ศ. 2557)

 • สร้างคุณค่า

  ธันวาคม 2557

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องจดหมายตอบท่านชิโจคิโงะ
  คำชี้นำอาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ
  สมาชิกฝ่ายอนาคต จงเติบโตแข็งแรงและสูงใหญ่
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (18) "ธรรมนิพนธ์เรื่องการเลือกการเวลา ตอนที่ 3 (ต่อ)
  ส่องประกายในสังคม
  จงเป็นผู้มีชัยชนะสูงสุดในสถานที่อยู่ในปัจจุบัน
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  หากทำเพื่อพุทธธรรมแล้ว แม้เพียงสิ่งเล็กน้อยก็ไม่สูญเปล่า "พุทธธรรมคือน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตเรา"
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ลูกหงส์เอ๋ย จงกระพือปีกสู่อนาคต
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 12 บทที่ 4 ลำดับที่ 252
  ความรุ่งโรจน์ (31-40)
 • สร้างคุณค่า

  พฤศจิกายน 2557

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องจดหมายตอบท่านโซหยะ
  (ธรรมนิพนธ์ เรื่องสิ่งจำเป็นยิ่งเพื่อการบรรลุพุทธภาวะ)
  คำชี้นำอาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ
  เปลี่ยนแปลงโลกด้วยพลังจากภายในที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมของโพธิสัตว์จากพื้นโลก
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (18) "ธรรมนิพนธ์เรื่องการเลือกการเวลา ตอนที่ 3
  ส่องประกายในสังคม
  จงตัดสินใจว่าจะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียว
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  ชีวิตที่มีคุณค่า ด้วย "การศึกษาสร้างคุณค่า"
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ลูกหงส์เอ๋ย จงกระพือปีกสู่อนาคต ตอนที่ 2 "พิธีมอบธงประจำแผนกเตรียมอุดม" ผู้เปิดยุคใหม่ (จบ)
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 12 บทที่ 4 ลำดับที่ 251
  ความรุ่งโรจน์ (21-30)
 • สร้างคุณค่า

  ตุลาคม 2557

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องจดหมายตอบท่านชิโจคิโงะ
  (ธรรมนิพนธ์ เรื่องพระสูตรนี้ยากที่จะยึดถือ)
  คำชี้นำอาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ
  เส้นทางอันยิ่งใหญ่ของการศึกษาโซคา
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (17) "ธรรมนิพนธ์เรื่องการเลือกการเวลา ตอนที่ 2 (ต่อ)
  ส่องประกายในสังคม
  พุทธธรรมจะส่องประกายในสังคม
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคำอฐิษฐานต้องได้รับคำตอบอย่างแน่นอน
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ลูกหงส์เอ๋ย จงกระพือปีกสู่อนาคต ตอนที่ 2 "พิธีมอบธงประจำแผนกเตรียมอุดม"
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 12 บทที่ 4 ลำดับที่ 250
  ความรุ่งโรจน์ (11-20)
 • สร้างคุณค่า

  กันยายน 2557

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องจดหมายตอบท่านอุบาสิกาเมียวชิน
  (ธรรมนิพนธ์เรื่องยาดีเพื่อรักษาการเจ็บป่วยทุกชนิด)
  คำชี้นำอาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ
  การหว่านเมล็ดแห่งความสุข ความหวัง และสันติภาพ
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (17) "ธรรมนิพนธ์เรื่องการเลือกการเวลา ตอนที่ 2 ยุคแห่งพุทธธรรมของประชาชน ยุคแห่งชัยชนะของมนุษยชาติ
  ส่องประกายในสังคม
  เมื่อเพื่อนของ "ความศรัทธา ปฏิบัติ และศึกษา" สบกันอย่างดีเยี่ยมจะกลายเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีใครกล้าต่อกร
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  การปฏิวัติชีวิตบนพื้นฐานความศรัทธาคือที่มาของความสุขและชัยชนะในชีวิต
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ลูกหงส์เอ๋ย จงกระพือปีกสู่อนาคต ตอนที่ 1 ปีหน้าเป็น "ปีของแผนกเตรียมอุดม"
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 12 บทที่ 4 ลำดับที่ 249
  ความรุ่งโรจน์ (1-10)
 • สร้างคุณค่า

  สิงหาคม 2557

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องการตักเตือนโพธิสัตว์ฮะจิมัน
  คำชี้นำอาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ
  เฉลิมฉลองความศรัทธาและความกล้าหาญของสตรีโซคา
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (16) "ธรรมนิพนธ์เรื่องการเลือกการเวลา ตอนที่ 1 เวลาของการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลกซึ่งก็คือเวลาของการสร้างสันติภาพโลกมาถึงแล้ว (จบ)
  ส่องประกายในสังคม
  ไม่หนีจากงานที่ทำอยู่ในขณะนี้ สุดท้ายจะมุ่งสู่ทิศทางที่ดีที่สุด
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  การสวดไดโมขุด้วยจิตใจมุ่งมั่น ทำให้ "เปลี่ยนพิษเป็นยา" และเอาชนะ "อุปสรรค 3 มาร 4" ได้
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  การสอบธรรมะระดับศาสตราจารย์ครั้งที่ 1 เพื่อเปิดยุคใหม่ (จบ) ในการปฏิบัติศรัทธา คนที่จิตใจบริสุทธิ์จะชนะเสมอ
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 12 บทที่ 3 ลำดับที่ 248
  รำบำชีวิต (41-50)
 • สร้างคุณค่า

  กรกฎาคม 2557

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องการตักเตือนโพธิสัตว์ฮะจิมัน
  คำชี้นำอาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ
  เจตนารมณ์อันน่าภาคภูมิใจของการรณรงค์เดือนกุมภาพันธ์
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (16) "เรื่องการเลือกการเวลา ตอนที่ 1 เวลาของการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลกซึ่งก็คือเวลาของการสร้างสันติภาพโลกมาถึงแล้ว
  ส่องประกายในสังคม
  แม้จะพบทางตัน จงมุ่งมั่นก้าวต่อไปจนถึงที่สุด
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  ชัยชนะจากการเปลี่ยนท่าทีจิตใจและลงมือกระทำเพื่อการเผยแผ่ธรรมอย่างจริงจังนำมาสู่ชัยชนะในการดำเนินชีวิต
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  การสอบธรรมะระดับศาสตราจารย์ครั้งที่ 1 เพื่อเปิดยุคใหม่ (ต่อ)
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 12 บทที่ 3 ลำดับที่ 247
  รำบำชีวิต (31-40)
 • สร้างคุณค่า

  มิถุนายน 2557

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องจดหมายตอบท่านเฮียวเอะโนะซาคัน (อุปสรรค 3 มาร 4)
  คำชี้นำอาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ
  จงดำเนินชีวิตด้วยความปีติยินดีสูงสุดร่วมกัน
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (15) "เรื่องการบำเพ็ญเพียรตามคำสอนพระพุทธะ" ตอนที่ 3/2 (จบ)
  ส่องประกายในสังคม
  อย่าอยู่โดดเดี่ยว จงคบค้าสมาคมกับกัลยาณมิตร
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  ความศรัทธาที่จริงใจอย่างต่อเนื่องและยึดถือคำชี้นำของอาจารย์เป็นพื้นฐานนำชีวิตสู่ชัยชนะ
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งอาจารย์กับศิษย์จนถึงที่สุด “ปีแห่งชัยชนะ” คือ ปีของฝ่ายผู้ใหญ่หญิง ตอนที่ 9 (ต่อ) มอบแด่ฝ่ายผู้ใหญ่หญิง - - เข็มชี้ชั่วนิรันดร์
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 12 บทที่ 3 ลำดับที่ 246
  รำบำชีวิต (21-30)
 • สร้างคุณค่า

  พฤษภาคม 2557

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องจดหมายตอบท่านอุเอโนะ (การบีฑาด้วยดาบและกระบอง)
  คำชี้นำอาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ
  ธรรมมหัศจรรย์เป็นบ่อเกิดแห่งความหวังที่ไม่มีสิ้นสุด
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (15) "เรื่องการบำเพ็ญเพียรตามคำสอนพระพุทธะ" ตอนที่ 3/1 การเผชิญอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ คือข้อพิสูจน์ของการเผยแผ่ธรรมะที่ถูกต้องเพื่อการบรรลุพุทธภาวะในสมัยธรรมปลาย
  ส่องประกายในสังคม
  ชีวิตที่สวดธรรมมหัศจรรย์จนถึงที่สุดไม่พบทางตันเด็ดขาด
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งอาจารย์กับศิษย์จนถึงที่สุด “ปีแห่งชัยชนะ” คือ ปีของฝ่ายผู้ใหญ่หญิง ตอนที่ 9 (ต่อ) มอบแด่ฝ่ายผู้ใหญ่หญิง - - เข็มชี้ชั่วนิรันดร์
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 12 บทที่ 3 ลำดับที่ 245
  รำบำชีวิต (11-20)
 • สร้างคุณค่า

  เมษายน 2557

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องความชั่วใหญ่กับความดีใหญ่
  คำชี้นำอาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ
  การสืบทอด "ทรัพย์สมบัติแห่งชีวิต"
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (14) "เรื่องการบำเพ็ญเพียรตามคำสอนพระพุทธะ" ตอนที่ 2 การปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางด้านการชักชวนแนะนำธรรมอันเมตตากรุณา
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  สืบทอด "ไม้ผลัดแห่งความศรัทธา"
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งอาจารย์กับศิษย์จนถึงที่สุด “ปีแห่งชัยชนะ” คือ ปีของฝ่ายผู้ใหญ่หญิง ตอนที่ 9 (ต่อ) มอบแด่ฝ่ายผู้ใหญ่หญิง เข็มชี้ชั่วนิรันดร์
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 12 บทที่ 3 ลำดับที่ 244
  รำบำชีวิต (1-10)
 • สร้างคุณค่า

  มีนาคม 2557

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องข่าวคราวของเด็กหญิงโอโตะ
  คำชี้นำอาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ
  จงเขียนบันทึก "เรื่องราวที่น่าอัศจรรย์" ซึ่งจะอยู่ในความทรงจำตลอดไป
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (13) "เรื่องการบำเพ็ญเพียรตามคำสอนพระพุทธะ" ตอนที่ 1 การต่อสู้เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลด้วยเจนารมณ์แห่งอาจารย์กับศิษย์เป็นกุญแจที่ไขไปสู่ "ความราบรื่นปลอดภัยในชาตินี้" ที่แท้จรง
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  ชีวิตบนเส้นชนวนแห่งความตาย "ผมรอดชีวิตมาได้เพราะมีโงะฮนซน"
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งอาจารย์กับศิษย์จนถึงที่สุด “ปีแห่งชัยชนะ” คือ ปีของฝ่ายผู้ใหญ่หญิง ตอนที่ 9 (ต่อ) มอบแด่ฝ่ายผู้ใหญ่หญิง เข็มชี้ชั่วนิรันดร์
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 12 บทที่ 2 ลำดับที่ 243
  รักบ้านเกิด (42-50)
 • สร้างคุณค่า

  กุมภาพันธ์ 2557

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องการตอบแทนบุญคุณ
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (12) เรื่องทรัพย์สมบัติ 3 ชนิด ตอนที่ 3 กุญแจสำคัญที่สุดที่ไขไปสู่ชัยชนะในชีวิตก็คือการสะสมทรัพย์สมบัติของจิตใจ
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  ด้วยการทุ่มเททำกิจกรรมของสมาคมควบคู่กับการต่อสู้เรื่องสุขภาพอย่างไม่ย่อท้อ ทำให้สามารถเปลี่ยนพิษแห่งความเจ็บป่วยไปสู่บุญกุศลและวาสนาอันยิ่งใหญ่แห่งการมีสุขภาพดีได้
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งอาจารย์กับศิษย์จนถึงที่สุด “ปีแห่งชัยชนะ” คือ ปีของฝ่ายผู้ใหญ่หญิง ตอนที่ 9 มอบแด่ฝ่ายผู้ใหญ่หญิง เข็มชี้ชั่วนิรันดร์
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 12 บทที่ 2 ลำดับที่ 242
  รักบ้านเกิด (33-41)
 • สร้างคุณค่า

  มกราคม 2557

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องจะขุนิชิโบ
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (11) เรื่องทรัพย์สมบัติ 3 ชนิด ตอนที่ 2 "การให้ความสำคัญต่อทุกคน" คือพฤติกรรมของพุทธศากนิกชนในพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินอย่างแท้จริง
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  "ปฏิบัติศรัทธาอย่างจริงใจและไม่สงสัยในอานุภาพโงะฮนซน"
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งอาจารย์กับศิษย์จนถึงที่สุด “ปีแห่งชัยชนะ” คือ ปีของฝ่ายผู้ใหญ่หญิง ตอนที่ 8 (จบ)
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 12 บทที่ 2 ลำดับที่ 241
  รักบ้านเกิด (28-32)
วารสารสู่ความสุข