วารสารสร้างคุณค่า (พ.ศ. 2558)

 • สร้างคุณค่า

  พฤศจิกายน 2558

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องจดหมายตอบท่านชิโจคิโงะ
  คำชี้นำ
  จงทำใหการเคารพศักดิ์ศรีของชีวิตเป็นจิตวิญญาณแห่งยุคสมัย
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  ธรรมนิพนธ์เรื่องพระเจ้ารินดา จงเปิดเส้นทางยิ่งใหญ่สู่ชัยชนะสัมบูรณ์ด้วยการสวดไดโมขุที่มีชีวิตขีวา
  ส่องประกายในสังคม
  บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่จะส่องประกายในขณะที่ท้าทายกับบททดสอบ
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  การทำหน้าที่กะโยไกจุดประกายความศรัทธา อันนำไปสู่ความมีชัยชนะทั้งปวง
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 2 การปฏิวัติมนุษย์ บทที่ 7 การปฏิวัติมนุษย์คืออะไร (จบ)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ลูกหงส์เอ๋ย จงกระพือปีกสู่อนาคต ตอนที่ 7 การบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องเกาะซาโดะ (ต่อ)
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 13 บทที่ 2 ลำดับที่ 263
  ดาวจระเข้ (19-27)
 • สร้างคุณค่า

  ตุลาคม 2558

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องจดหมายตอบท่านอุบาสิกาอุเอโนะ
  คำชี้นำ
  เพลงแห่งชัยชนะของมนุษย์ สตรีโซคาคือดวงตะวันแห่งความหวัง
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  ธรรมนิพนธ์เรื่อง "พระสูตรแห่งการตอบแทนพระคุณที่แท้จริง" ปณิธานและการต่อสู้อย่างไม่รู้สึกเหนื่อยของพระนิชิเร็นไดโชนินเพื่อการรู้แจ้งของสตรี
  ส่องประกายในสังคม
  สร้างสิ่งแวดล้อมของชัยชนะด้วยพฤติกรรมของคนฉลาด
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  ผู้ที่ศรัทธาเข้มแข็ง เรื่องร้ายจะเปลี่ยนเป็นบุญกุศล
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 2 การปฏิวัติมนุษย์ บทที่ 7 การปฏิวัติมนุษย์คืออะไร
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ลูกหงส์เอ๋ย จงกระพือปีกสู่อนาคต ตอนที่ 7 การบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องเกาะซาโดะ
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 13 บทที่ 2 ลำดับที่ 262
  ดาวจระเข้ (10-18)
 • สร้างคุณค่า

  กันยายน 2558

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องจดหมายตอบท่านชิโจคิงโงะ
  คำชี้นำ
  เพลงแห่งชัยชนะของมนุษย์ ก้าวย่างอย่างทรงพลังต่อไปในฐานะศาสนาโลก
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  ธรรมนิพนธ์เรื่อง บุญกุศลของสัทธรรมปุณฑริกสูตร (ต่อ)
  ส่องประกายในสังคม
  เส้นทางแห่งเหตุแท้ที่มหัศจรรย์ทำให้อนาคตสดใส
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  การขัดเกลาชีวิต บนพื้นฐานของความศรัทธา ปฏิบัติ ศึกษา ทำให้ชีวิตมีชัยชนะและความสุขที่แท้จริง
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 1 บทที่ 6 การเผชิญสารพันปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการเกิดตาย ตอนที่ 2 (จบ)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ลูกหงส์เอ๋ย จงกระพือปีกสู่อนาคต ตอนที่ 6 การบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องสายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย (ต่อ)
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 13 บทที่ 2 ลำดับที่ 261
  ดาวจระเข้ (1-9)
 • สร้างคุณค่า

  สิงหาคม 2558

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องจดหมายตอบอุบาสิกาโทขิ
  คำชี้นำ
  จงก้าวหน้าต่อไปด้วย "จิตวิญญาณแห่งชนะตลอดกาล" ที่น่าภาคภูมิใจ
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  ธรรมนิพนธ์เรื่อง บุญกุศลของสัทธรรมปุณฑริกสูตร
  ส่องประกายในสังคม
  ความศรัทธาคือ บ่อเกิดของแสงแห่งการฟื้นฟูที่พลิกชีวิต
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  จิตใจเท่านั้นที่สำคัญ หากมุ่งมั่นและทุ่มเทจนถึงที่สุดแล้ว เป้าหมายทุกอย่างก็สามารถเป็นจริงและมีชัยชนะได้
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 1 บทที่ 6 การเผชิญสารพันปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการเกิดตาย ตอนที่ 2
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ลูกหงส์เอ๋ย จงกระพือปีกสู่อนาคต ตอนที่ 6 การบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องสายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 13 บทที่ 1 ลำดับที่ 260
  สะพานทองคำ (46-55)
 • สร้างคุณค่า

  กรกฎาคม 2558

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องคุณนายนิชิเง็นเนียว
  คำชี้นำ
  บอกกล่าวพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินด้วยความปีติยินดี สามัคคีกลมเกลียว และกล้าหาญ
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  ธรรมนิพนธ์เรื่อง มหาวีระ

  ส่องประกายในสังคม
  การตอบแทนบุญคุณสร้างพลังความเป็นมนุษย์ที่ไม่ย่อท้อ
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  หากความศรัทธายิ่งเข้มแข็งขึ้น การปกป้องคุ้มครองของเทพธรรมบาลก็จะยิ่งเข้มแข็งขึ้น
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 1 บทที่ 6 การเผชิญสารพันปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการเกิดตาย ตอนที่ 1 (ต่อ)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ลูกหงส์เอ๋ย จงกระพือปีกสู่อนาคต ตอนที่ 5 การบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องลักษณะที่เป็นจริงของปรากฎการณ์ทั้งหลาย
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 13 บทที่ 1 ลำดับที่ 259
  สะพานทองคำ (37-40)
 • สร้างคุณค่า

  มิถุนายน 2558

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องจดหมายตอบอุบาสิกาหม้ายอุเอโนะ
  คำชี้นำ
  ประดับประดาเดือนก่อตั้งสมาคมโซคาด้วยการปฏิบัติและศึกษา
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  ธรรมนิพนธ์เรื่องข้อพิสูจน์ของสัทธรรมปุณฑริกสูตร คำอฐิษฐานของผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรเพื่อเอาชนะความเจ็บป่วย
  ส่องประกายในสังคม
  เริ่มต้นใหม่ทุกวัน ด้วย "ความศรัทธาที่ยึดถืออย่างต่อเนื่อง"
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  การท้าทายกับเป้าหมายที่สูงส่ง ซึ่งดูเหมือนแทบจะเป็นไปไม่ได้ ทำให้สภาพชีวิตสูงขึ้นและได้รับความปีติยินดีมากขึ้น
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 6 การเผชิญสารพันปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการเกิดตาย (ตอนที่ 1)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ลูกหงส์เอ๋ย จงกระพือปีกสู่อนาคต ตอนที่ 5 การบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องลักษณะที่เป็นจริงของปรากฎการณ์ทั้งหลาย
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 13 บทที่ 1 ลำดับที่ 258
  สะพานทองคำ (28-36)
 • สร้างคุณค่า

  พฤษภาคม 2558

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องอะบุ๊ตจึโบ
  คำชี้นำ
  สรรค์สร้างความสุขและสันติภาพ
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  ธรรมนิพนธ์เรื่องข้อพิสูจน์ของสัทธรรมปุณฑริกสูตร คำอฐิษฐานของผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรเพื่อเอาชนะความเจ็บป่วย
  ส่องประกายในสังคม
  ช่วงเวลาที่ยากลำบากนั่นเอง คือ "นาทีทองของชีวิต"
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  เมื่อตัวเองทุกข์ยาก ก็ต้องเปิดเส้นทางออกไปด้วยตัวเอง จงเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพลังที่แท้จริงของตนเอง
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 1 บทที่ 5 ความสุขเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่น
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ลูกหงส์เอ๋ย จงกระพือปีกสู่อนาคต ตอนที่ 4 การบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องลักษณะที่เป็นจริงของปรากฎการณ์ทั้งหลาย (จบ)
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 13 บทที่ 1 ลำดับที่ 257
  สะพานทองคำ (19-27)
 • สร้างคุณค่า

  เมษายน 2558

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องจดหมายตอบท่านโซหยะ
  คำชี้นำ
  สาร ค.ศ. 2015 จากคุณ คาเนโกะ อิเคดะ มอบให้ฝ่ายผู้ใหญ่หญิงและฝ่ายยุวชนหญิง
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  บทบรรยายพิเศษฉลองวันที่ 18 พฤศจิกายน (11.18) วันก่อตั้งสมาคมโซคา จงยืนหยัดด้วยความกล้าหาญ เจตนารมณ์แห่งโซคาจะเปิดม่านสู่การฟื้นฟูชัยชนะของมนุษยชาติ
  ส่องประกายในสังคม
  การสนทนาที่เกิดการยอมรับ จะก่อให้เกิดการรวมใจอย่างเหนียวแน่น
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  ศรัทธาปณิธานเดียวกัน
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 1 บทที่ 4 การเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความปีติยินดี
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ลูกหงส์เอ๋ย จงกระพือปีกสู่อนาคต ตอนที่ 4 การบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องลักษณะที่เป็นจริงของปรากฎการณ์ทั้งหลาย
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 13 บทที่ 1 ลำดับที่ 256
  สะพานทองคำ (10-18)
 • สร้างคุณค่า

  มีนาคม 2558

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องข้อพิสูจน์ของสัทธรรมปุณฑริกสูตร
  คำชี้นำ
  เบิกทางด้วยความปรองดองอันงดงามของมนุษย์
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  บทบรรยายพิเศษฉลองวันที่ 3 พฤษภาคม (5.3) วันสมาคมโซคา มุ่งสู่ยุคใหม่แห่งชัยชนะของประชาชนร่วมกันกับมิตรสหายนิรันดร์
  ส่องประกายในสังคม
  ปฏิวัติชีวิตด้วย "ปรัชญาแห่งการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส"
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  "ยิ่งเราประสบความทุกข์ยากลำบากมากเพียงใด เราจะยิ่งสามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นเป็นความปีติยินดีและความสุขมากขึ้นเพียงนั้น ทั้งนี้ด้วยการปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินอย่างเข้มแข็ง"
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 1 บทที่ 4 (4.6 - 4.8)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ลูกหงส์เอ๋ย จงกระพือปีกสู่อนาคต ตอนที่ 3 เปิดม่าน "ปีของแผนกเตรียมอุดม" ที่เป็นความหวัง (จบ)
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 13 บทที่ 1 ลำดับที่ 255
  สะพานทองคำ (1-10)
 • สร้างคุณค่า

  กุมภาพันธ์ 2558

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องจดหมายตอบท่านนันโจ (ธรรมนิพนธ์เรื่องข้าวสาลีขาว)
  คำชี้นำ
  อะไรคือเส้นทางชีวิตที่ถูกต้อง
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (19) "ธรรมนิพนธ์เรื่องการเลือกการเวลา" ตอนที่ 4 (จบ)
  ส่องประกายในสังคม
  ส่งเสริมกำลังใจโดยคำนึงถึงความสุขของผู้อื่นอย่างแท้จริง
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  ผู้ที่มีเพื่อนดี ก็เสมือนมี "เครื่องยนต์สำรอง" อันทรงพลังอยู่ติดตัว ยามยากลำบาก ก็ให้กำลังใจกันและกัน ทำให้สามารถก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมีพลัง
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ลูกหงส์เอ๋ย จงกระพือปีกสู่อนาคต ตอนที่ 3 เปิดม่าน "ปีของแผนกเตรียมอุดม" ที่เป็นความหวัง (ต่อ) แพ้ชนะในชีวิตตัดสินที่ศตวรรษที่ 21
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 12 บทที่ 4 ลำดับที่ 254
  ความรุ่งโรจน์ (47-56)
 • สร้างคุณค่า

  มกราคม 2558

  สารปีใหม่ ค.ศ. 2015
  จงเผยแผ่ปรัชญาที่เปี่ยมไปด้วยความหวังไปทั่วโลก
  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องจดหมายตอบคุณนายนิชิเนียว ธรรมนิพนธ์เรื่องรูปลักษณ์ของโงะฮนซน
  คำชี้นำ
  จงทำให้เกิดการพัฒนาอันทรงพลังในการเผยแผ่ธรรมไพศาลและในชีวิตของพวกเรา
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (19) "ธรรมนิพนธ์เรื่องการเลือกการเวลา" ตอนที่ 4 จงสร้างกระแสที่ยิ่งใหญ่แห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลกมุ่งสู่ยุคของประชาชน
  ส่องประกายในสังคม
  จงรับฟังเสียงจากหัวใจและส่งเสริมกำลังใจ
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  "ปฏิบัติศรัทธาอย่างจริงใจและไม่สงสัยในอานุภาพโงะฮนซน"
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  ทรัพย์สมบัติทางกายเหนือกว่าทรัพย์สมบัติทางคลัง แต่ทรัพย์สมบัติทางจิตใจสำคัญที่สุด
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ลูกหงส์เอ๋ย จงกระพือปีกสู่อนาคต ตอนที่ 3 เปิดม่าน "ปีของแผนกเตรียมอุดม" ที่เป็นความหวัง
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 12 บทที่ 4 ลำดับที่ 253
  ความรุ่งโรจน์ (41-46)
วารสารสู่ความสุข