วารสารสร้างคุณค่า (พ.ศ. 2559)

 • สร้างคุณค่า

  ธันวาคม 2559

  ก้าวแรกแห่งชัยชนะ
  จุดเริ่มต้นของอาจารย์กับศิษย์
  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องการต่ออายุขัย
  คำชี้นำ
  บุกเบิกเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตครั้งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  ธรรมนิพนธ์เรื่องรูปลักษณ์ของโงะฮนซน

  พื้นฐานพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินเพื่อยุคใหม่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาล
  บทที่ 3 : ความศรัทธาและการปฏิบัติ (ต่อ)


  ส่องประกายในสังคม
  สนทนาเพื่อไถพรวนจิตใจด้วยการเป็น "มิตรแห่งห้องกล้วยไม้"
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  การตอบแทนบุญคุณคุณแม่ด้วยธรรมมหัศจรรย์
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 2 : การปฏิวัติมนุษย์ บทที่ 14 "ความศรัทธาที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้"
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  กลุ่มมหาวิทยาลัย จงเป็นมหาวีระ (จบ)
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 13 บทที่ 4 ลำดับที่ 276
  ดินแดนแห่งความสุข (43-53)
  พุทธธรรมกับการงานอาชีพ
  งานบริการสังคม
 • สร้างคุณค่า

  พฤศจิกายน 2559

  ก้าวแรกแห่งชัยชนะ
  จุดเริ่มต้นของอาจารย์กับศิษย์
  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องจดหมายตอบท่านอุบาสิกาเซ็นนิชิ
  คำชี้นำ
  เปลี่ยนความท้อแท้เป็นความหวัง เปลี่ยนชะตากรรมเป็นภาระหน้าที่
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  ธรรมนิพนธ์เรื่องเทระโดมาริ


  พื้นฐานพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินเพื่อยุคใหม่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาล
  บทที่ 3 : ความศรัทธาและการปฏิบัติ


  ส่องประกายในสังคม
  การอฐิษฐานด้วยความเชื่อมั่นหนักแน่นจะทำให้ทุกสิ่งเคลื่อนไหว
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  ความศรัทธาที่ฝ่าฟันความยากลำบาก
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 2 : การปฏิวัติมนุษย์ บทที่ 13 "ท่านจะเยาว์วัยขึ้นและบุญกุศลจะเพิ่มพูน" (ต่อ)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  กลุ่มมหาวิทยาลัย จงเป็นมหาวีระ (ต่อ)
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 13 บทที่ 4 ลำดับที่ 275
  ดินแดนแห่งความสุข (32-42)
  พุทธธรรมกับการงานอาชีพ
  ฟูมฟักอนาคต
 • สร้างคุณค่า

  ตุลาคม 2559

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องจดหมายตอบท่านชิโจคิงโงะ
  คำชี้นำ
  จงปีนยอดเขาแห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาลอย่างปีติยินดีโดยเผยแผ่ธรรมด้วยความเมตตากรุณา
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  ธรรมนิพนธ์เรื่องหอรัตนะ
  พื้นฐานพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินเพื่อยุคใหม่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาล

  บทที่ 2 : ปรัชญาธรรมเรื่องชีวิต (1)
  ส่องประกายในสังคม


  ลงมือกระทำอย่างกล้าหาญ "เริ่มจากที่นี่" และ "ขณะนี้"
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  ความศรัทธาทำให้มีสภาพชีวิตที่สามารถ
  เผชิญหน้าและข้ามพ้นความทุกข์
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 2 : การปฏิวัติมนุษย์ บทที่ 13 "ท่านจะเยาว์วัยขึ้นและบุญกุศลจะเพิ่มพูน"
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  กลุ่มมหาวิทยาลัย จงเป็นมหาวีระ
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 13 บทที่ 4 ลำดับที่ 274
  ดินแดนแห่งความสุข (21-31)
  พุทธธรรมกับการงานอาชีพ
  เพรียกหาสันติภาพ
 • สร้างคุณค่า

  กันยายน 2559

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องการอฐิษฐาน
  คำชี้นำ
  มาออกเดินทางครั้งใหม่กันเถิด
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  ธรรมนิพนธ์เรื่องบุญคุณ 4 ประการ

  พื้นฐานพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินเพื่อยุคใหม่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาล
  ตอนที่ 3 : การเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลกและสมาคมโซคา

  ส่องประกายในสังคม
  จงหยั่งรากของความศรัทธา และเปิดอนาคตที่รุ่งโรจน์
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  มีชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่า ด้วยความศรัทธาที่บริสุทธิ์
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 2 : การปฏิวัติมนุษย์ บทที่ 12 หลังธรรมเรื่อง "ซากุระ บ๊วย ท้อ สาลี่" (ต่อ)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ลูกหงส์เอ๋ย จงกระพือปีกสู่อนาคต ตอนที่ 11 ก่อตั้งกลุ่มลูกหงส์ภาคค่ำ (จบ)
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 13 บทที่ 4 ลำดับที่ 273
  ดินแดนแห่งความสุข (11-20)
  พุทธธรรมกับการงานอาชีพ
  ธรรมชาติน่าถนอม
 • สร้างคุณค่า

  สิงหาคม 2559

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องเปิดดวงตา
  คำชี้นำ
  จงก้าวหน้าอย่างทรงพลังสู่ยุคใหม่
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  ธรรมนิพนธ์เรื่องยาดีสำหรับความเจ็บป่วยทั้งหลาย
  พื้นฐานพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินเพื่อยุคใหม่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาล
  ตอนที่ 1 : บทที่ 1 พุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน (ต่อ)

  ส่องประกายในสังคม
  จงสร้างสภาพชีวิตแห่งความปีติยินดีที่มีชีวิตอยู่จนถึงที่สุด
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  ...ผมเริ่มเรื่องมั่นในตัวพวกคุณ
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 2 : การปฏิวัติมนุษย์ บทที่ 12 หลังธรรมเรื่อง "ซากุระ บ๊วย ท้อ สาลี่"
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ลูกหงส์เอ๋ย จงกระพือปีกสู่อนาคต ตอนที่ 11 ก่อตั้งกลุ่มลูกหงส์ภาคค่ำ (ต่อ)
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 13 บทที่ 4 ลำดับที่ 272
  ดินแดนแห่งความสุข (1-10)
  พุทธธรรมกับการงานอาชีพ
  ปฏิบัติการช่วยเหลือ
 • สร้างคุณค่า

  กรกฎาคม 2559

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องพี่น้อง
  คำชี้นำ
  การเข้าถึงจิตใจของประชาชนด้วยเสียงแห่งความเมตตากรุณา ความเชื่อมั่นและปัญญา
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านโคนิชิโบ

  พื้นฐานพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินเพื่อยุคใหม่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาล
  ตอนที่ 1 : บทที่ 1 พุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน (ต่อ)

  ส่องประกายในสังคม
  สร้างผู้มีความสามารถซึ่งแสดงพลังที่อยู่ภายในออกมา
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  การเปลี่ยนชะตากรรมเป็นภาระหน้าที่
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 2 : การปฏิวัติมนุษย์ บทที่ 11 ความเจ็บป่วยก่อให้เกิดจิตใจแสวงหาธรรม (ต่อ)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ลูกหงส์เอ๋ย จงกระพือปีกสู่อนาคต ตอนที่ 11 ก่อตั้งกลุ่มลูกหงส์ภาคค่ำ
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 13 บทที่ 3 ลำดับที่ 271
  ปราสาทแห่งแสงสว่าง (41-50)
  พุทธธรรมกับการงานอาชีพ
  เวทีนี้เป็นของเรา
 • สร้างคุณค่า

  มิถุนายน 2559

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องการบรรลุพุทธภาวะในชั่วชีวิตนี้
  คำชี้นำ
  มาเริ่มก้าวหน้าใหม่กันเถิด
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายถึงนักบวชฆารวาสนากาโอกิ
  พื้นฐานพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินเพื่อยุคใหม่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาล
  ตอนที่ 1 : บทที่ 1 พุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน

  ส่องประกายในสังคม
  เผชิญหน้าความทุกข์ยากด้วยอักษร 1 ตัวของคำว่า "เชื่อ"
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  ความศรัทธาเปลี่ยนเป็นปัญญาและความกล้าหาญ
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 2 : การปฏิวัติมนุษย์ บทที่ 11 ความเจ็บป่วยก่อให้เกิดจิตใจแสวงหาธรรม
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ลูกหงส์เอ๋ย จงกระพือปีกสู่อนาคต ตอนที่ 10 การศึกษาสร้างคุณค่ากับการฝึกอบรมระยะสั้นภาคฤดูร้อน (ต่อ)
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 13 บทที่ 3 ลำดับที่ 270
  ปราสาทแห่งแสงสว่าง (31-40)
  พุทธธรรมกับการงานอาชีพ
  มองหาแนวทางจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • สร้างคุณค่า

  พฤษภาคม 2559

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องการอฐิษฐานขอฝนของพระสงฆ์ 3 รูป
  คำชี้นำ
  ชึวิตที่เปี่ยมด้วยความวิริยะอุตสาหะนำมาซึ่งความสุขสูงสุด
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  ธรรมนิพนธ์เรื่องการบรรลุพุทธภาวะของการศรัทธาเริ่มแรกในสัทธรรมปุณฑริกสูตร
  ส่องประกายในสังคม
  มนุษย์จะได้รับการขัดเกลาเมื่ออยู่ท่ามกลางมนุษย์
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  การต่อสู้ท้าทายกับความยากลำบากสามารถส่องประกายแางแห่งผู้มีความสามารถ
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 2 : การปฏิวัติมนุษย์ บทที่ 10 การเปลี่ยนชะตากรรมให้เป็นภาระหน้าที่ (ต่อ)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ลูกหงส์เอ๋ย จงกระพือปีกสู่อนาคต ตอนที่ 10 การศึกษาสร้างคุณค่ากับการฝึกอบรมระยะสั้นภาคฤดูร้อน (ต่อ)
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 13 บทที่ 2 ลำดับที่ 269
  ปราสาทแห่งแสงสว่าง (21-30)
  พุทธธรรมกับการงานอาชีพ
  โอบอุ้มเพื่อนร่วมงาน
 • สร้างคุณค่า

  เมษายน 2559

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องลักษณะที่เป็นจริงของปรากฎการณ์ทั้งหลาย
  คำชี้นำ
  เพลงแห่งชัยชนะของมนุษย์
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  ธรรมนิพนธ์เรื่องบิดาเข้าศรัทธา

  ส่องประกายในสังคม
  มีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกขอบคุณและซื่อสัตย์
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  ศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่น
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 2 : การปฏิวัติมนุษย์ บทที่ 10 การเปลี่ยนชะตากรรมให้เป็นภาระหน้าที่
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ลูกหงส์เอ๋ย จงกระพือปีกสู่อนาคต ตอนที่ 10 การศึกษาสร้างคุณค่ากับการฝึกอบรมระยะสั้นภาคฤดูร้อน
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 13 บทที่ 2 ลำดับที่ 268
  ปราสาทแห่งแสงสว่าง (11-20)
  พุทธธรรมกับการงานอาชีพ
  ขาย (เสียง) หัวเราะ
 • สร้างคุณค่า

  มีนาคม 2559

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องข่าวคราวท่านนิอิเขะ
  คำชี้นำ
  สร้างอบรมผู้มีความสามารถที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของมนุษยชาติ
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  การทำบุญถวายขนมดินปั้น (ต่อ)

  ส่องประกายในสังคม
  จงเปลี่ยนสังคมด้วย "พลังแห่งเสียง"
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  ด้วยความเชื่อมั่นอย่างไม่สงสัย คำอฐิษฐานย่อมได้รับคำตอบอย่างแน่นอน
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 2 : การปฏิวัติมนุษย์ บทที่ 9 พุทธธรรมคือการมีชัยชนะ (ต่อ)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ลูกหงส์เอ๋ย จงกระพือปีกสู่อนาคต ตอนที่ 9 ฝึกอบรมกลางแจ้งวันที่ 16 กรกฎาคม (ต่อ)
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 13 บทที่ 2 ลำดับที่ 267
  ปราสาทแห่งแสงสว่าง (1-10)
  พุทธธรรมกับการงานอาชีพ
  บำบัดด้วยใจรัก
 • สร้างคุณค่า

  กุมภาพันธ์ 2559

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องจดหมายตอบท่านมิซาวะ
  คำชี้นำ
  เพลงแห่งชัยชนะของมนุษย์
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  การทำบุญถวายขนมดินปั้น

  ส่องประกายในสังคม
  ทะยานเข้าท้าทายลมพายุอย่างกล้าหาญ
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  ก้าวต่อไปอย่างอดทนจนถึงที่สุด ปัญญาสูงสุดจะปรากฎออกมา ความพยายามจะสัมฤทธิ์ผล
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 2 : การปฏิวัติมนุษย์ บทที่ 9 พุทธธรรมคือการมีชัยชนะ
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ลูกหงส์เอ๋ย จงกระพือปีกสู่อนาคต ตอนที่ 9 ฝึกอบรมกลางแจ้งวันที่ 16 กรกฎาคม
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 13 บทที่ 2 ลำดับที่ 266
  ดาวจระเข้ (45-53)
  พุทธธรรมกับการงานอาชีพ
  นำกระแสแฟชั่น
 • สร้างคุณค่า

  มกราคม 2559

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่องข่าวคราวของท่านมิจึโชนิน
  คำชี้นำ
  เปิดเส้นทางสู่สันติภาพด้วยการสนทนาบนพื้นฐานการให้ความเคารพผู้อื่น
  เรียนรู้ธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  บรรยายพิเศษในโอกาสที่ระลึกวันที่ 26 มกราคม วันสมาคมโซคาสากล
  ส่องประกายในสังคม
  ศรัทธาด้วย "จิตใจมั่นคง" จะทำให้เทพธรรมบาลทำงาน
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  "เมื่อตัวตนเปลี่ยน สิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยน"
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 2 : การปฏิวัติมนุษย์ บทที่ 8 จิตใจเท่านั้นที่สำคัญ (ต่อ)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ลูกหงส์เอ๋ย จงกระพือปีกสู่อนาคต ตอนที่ 8 การบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องเกาะซาโดะ (ต่อ)
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 13 บทที่ 2 ลำดับที่ 265
  ดาวจระเข้ (37-44)
  พุทธธรรมกับการงานอาชีพ
  โภชนาการบำรุงจิตใจ
วารสารสู่ความสุข