หนังสือ

 • 365 วันแห่งความสุข

  พุทธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินได้เน้นย้ำให้ความศรัทธานั้นเท่ากับการดำเนินชีวิต เนื่องจากเป็นพุทธรรมที่สอดคล้องกับยุคสมัยจึงสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันได้อย่างดีเยี่ยม ขอให้สามารถข้ามพ้นอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ได้ พร้อมทั้งมีชัยชนะในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน มีความสุขและชัยชนะร่วมกันไปตลอด 365 วัน

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 443 หน้า
 • ความสุขและชัยชนะสร้างได้ด้วยมือเรา

  มนุษย์เราทุกคนมีศักยภาพที่จะดำรงชีวิตอย่างมีชัยชนะและมีความสุข แต่ความสามารถพื้นฐานนี้ ดูเหมือนพวกเราทุกคนจะหลงลืมไป หนังสือเล่มเล็กนี้จะจุดประกายให้เราตระหนักถึงศักยภาพอันล้ำค่า ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในชีวิตของพวกเราทุกคน

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 24 หน้า
 • เจ้าพระยา... มหานทีแห่งความหวัง

  โอ้...สมาชิกชาวไทยที่รักทั้งหลาย ณ บัดนี้ ลำน้ำเจ้าพระยาภายใต้แสงทองส่องอำไพ ไหลผ่านดินแดนอุดมสมบูรณ์อันกว้างใหญ่ไพศาล เห็นรวงข้าวสีทองสุดลูกหูลูกตา ท่านทั้งหลาย ขอให้อุทิศตนเพื่อเพื่อน ๆ และเพื่อสังคม ประหนึ่งแม่น้ำเจ้าพระยา "มารดาแห่งสันติภาพ วัฒนธรรม และมิตรภาพ"

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 95 หน้า
 • ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่ม 3

  "อยากส่งสุรีย์แสง แด่ประชาชาวเอเชีย
  ผู้ปรารถนาแลแต่จันทรา ที่สาดแสงผ่านหว่างเมฆา"

  เป็นบทกลอนที่อาจารย์โทดะประพันธ์ถึงความตั้งใจแน่วแน่ที่มุ่งสู่การเผยแผ่ธรรมในเอเชียบนรากฐานแห่งหลักการอันยิ่งใหญ่แห่ง "พุทธธรรมย้อนสู่ตะวันตก" ของ
  พระนิชิเร็นไดโชนิน

  เพื่อที่จะทำให้ความตั้งใจดังกล่าวปรากฎเป็นจริงขึ้นมา ในเดือนมกราคม (ค.ศ. 1961) นี้ชินอิจิจึงกำลังจะจารึกรอยเท้าแรกแห่งการเผยแผ่ธรรมไนเอเชีย บนผืนแผ่นดินของเอเชียเริ่มตั้งแต่ประเทศอินเดีย

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 406 หน้า
 • ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่ม 2

  ทางด้านโน้นของหน้าผาที่สูงชัน มีทะเลแห่งหินปะการังสีฟ้าใส แผ่กว้างไปทั่ว ความเขียวขจีของชายฝั่งที่อาบไปด้วยแสงอาทิตย์ ดูงดงามสดใสมีเสน่ห์ ส่วนท้องทะเลทางด้านโน้น ก็กำลังส่องประกายแสงระยิบระยับสีเงินยวง...ดุจดังลูกคลื่นที่คลื่นลูกหนึ่งจะก่อให้เกิดคลื่นนับหมื่นลูก ในบั้นปลายชีวิตของอาจารย์โทดะนั้น ก็ได้ก่อให้เกิดระลอกคลื่นแห่งสันติภาพของประชาชนจำนวน 750,000 (เจ็ดแสนห้าหมื่น) ครอบครัวขึ้นมา ซึ่งเป็นความปรารถนาอันแรงกล้าของท่านที่จะแผ่ขยายให้กว้างไกลไปถึงทุกซอกทุกมุมทั่วประเทศญี่ปุ่น

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 416 หน้า
 • ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่ม 1

  "ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่" นี้ เริ่มต้นที่ฉากการเดินทางเพื่อสันติภาพที่เป็นการเดินทางเยือนใน 3 ประเทศต่อเนื่องกัน คือ อเมริกา แคนาดา และบราซิล ในวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1960 ของชินอิจิ ยามาโมโต้ ซึ่งได้เป็นประธานสมาคมโซคาคนที่ 3 สืบต่อจากอาจารย์ โจเซอิ โทดะ จากนั้น ก็เป็นการบรรยายให้เห็นภาพเพลงฉลองชัยชนะของประชาชนแห่งการฟื้นฟูเจตนารมณ์ของสมาคม ซึ่งได้เปิดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติหน้าใหม่ออกมา และได้ห่อหุ้มโลกไว้ด้วยแสงสว่างของลัทธิมนุษยนิยมแห่งพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 426 หน้า
 • ธรรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตา

  จิตใจที่ต่อสู้ของบุคคลหนึ่งที่ลุกขึ้นต่อสู้ท้าทายกับความชั่วร้าย สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นบังเกิดจิตใจที่จะยืนหยัดแต่เพียงผู้เดียว คนแล้วคนเล่า จนเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ไม่มีสิ้นสุด เมื่อจำนวนผู้กล้าหาญเหล่านี้แผ่ขยายออกไปอย่างต่อเนื่อง ประชาชนทั่วประเทศก็จะ "เปิดดวงตา" ออกมาได้ ปัจจุบันพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินกำลัง "เปิดดวงตา" ของผู้คนมากมายทั่วโลกจึงไม่มีการปฏิบัติแห่งความเมตตากรุณาอื่นใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการส่งต่อท่าที่จิตใจที่ต่อสู้ไม่หยุดหย่อนนี้ให้แก่ผู้อื่น

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 272 หน้า
 • เพื่อเพื่อนผู้ศรัทธา

  หนังสือที่ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การปฏิบัติสวดมนต์ กิจกรรมการเคลื่อนไหวของสมาคม การค้นคว้าศึกษาธรรม และประวัติของประธานสมาคมฯ ทั้งสามท่าน

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 140 หน้า
 • คู่มือแนะนำธรรมเบื้องต้น

  หนังสือสำหรับเพื่อนสมาชิกใหม่เพื่อเข้าใจประวัติศาสตร์พุทธศาสนา นัมเมียวโฮเร็งเงคียว หลักการปฎิบัติศรัทธาที่ถูกต้อง ผลบุญกุศล และคำถาม-คำตอบที่น่าสนใจ เป็นต้น

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 195 หน้า
 • บทสนทนายุวชน

  หนังสือสำหรับผู้เป็นกำลังสำคัญของศตวรรษที่ 21 เป็นหนังสือที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตารักใคร่ต่อเพื่อนวัย หนุ่มสาว หัวข้อสนทนาครอบคลุมถึงปัญหาเกี่ยวกับเพื่อน ครอบครัว ความรัก สิทธิมนุษยชน และประวัติศาสตร์ เป็นต้น

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 381 หน้า
 • บทสนทนาเกี่ยวกับชีวิต เรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย

  “พวกเราล่ะ จะดำเนินชีวิตที่ไม่จีรัง และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้อย่างไรดี เพื่อเข้าสู่วิถีทางที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไปสู่ตัวตนแห่งความเป็นนิรันดร์ ความสุข ตัวตน และความบริสุทธิ์” หัวใจของเกิด แก่ เจ็บ ตาย จึงเป็นเรื่องที่พุทธธรรมให้ความสำคัญที่สุดโดยสอนถึงวิธีที่จะรับมือเบื้องต้นกับปัญหาที่มีอยู่นี้”

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 256 หน้า
 • วจี(ป้าย)บอกทางชีวิต

  เป็นการคัดสรรคำพูดของ ดร.ไดซาขุ อิเคดะ ที่เคยตีพิมพ์ในหนังสือต่าง ๆ อาทิเช่น “บทสนทนายุวชน” “บทกวีแด่คุณแม่” และ “บทสนทนาชีวิตในช่วงวัยที่ 3” เป็นต้น

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 105 หน้า
 • สู่ความสุข

  แปลจากหนังสือ On Happiness ภาษาจีนกลาง โดย ดร.ไดซาขุ อิเคดะ “ต้องให้ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษที่สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นให้ได้ เพื่อเอื้อให้ดอกไม้แห่งความสุขผลิบานจรุงกลิ่นหอมขจรขจายยิ่งกว่าศตวรรษใด ๆ ให้จงได้”

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 168 หน้า
 • ท่วงทำนองชีวิตของคาเนโกะ

  หนังสือรวบรวมบทสัมภาษณ์และชีวประวัติของ คาเนโกะ อิเคดะ ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น ในฐานะภรรยาผู้สนับสนุนภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของสามีและในฐานะคุณแม่ที่อบรมเลี้ยงดูลูก

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 152 หน้า
 • ปัญญาแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร เล่มที่ 1

  บทบรรยายสัทธรรมปุณฑริกสูตร ตั้งแต่บทนำจนถึงบทที่ 2 บทกุศโลบาย

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 304 หน้า
 • ปัญญาแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร เล่มที่ 2

  บทบรรยายสัทธรรมปุณฑริกสูตร ตั้งแต่บทที่ 3 บทการอุปมาและการเปรียบเทียบจนถึงบทที่ 10 บทธรรมาจารย์

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 298 หน้า
 • ปัญญาแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร เล่มที่ 3

  บทบรรยายสัทธรรมปุณฑริกสูตร ตั้งแต่บทที่ 11 บทการปรากฏให้เห็นของหอรัตนะจนถึงบทที่ 15 บทการปรากฏขึ้นมาจากพื้นโลก

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 379 หน้า
 • ปัญญาแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร เล่มที่ 4

  บทบรรยายสัทธรรมปุณฑริกสูตร ตั้งแต่บทที่ 16 บทการหยั่งอายุกาลของพระคถาคต

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 441 หน้า
 • บรรยายธรรมนิพนธ์เรื่อง เกาะซาโดะ

  บทบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่อง เกาะซาโดะ โดย ฮารุโอะ ซูดะ ในโอกาสที่เดินทางมาบรรยายธรรมที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2543

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 148 หน้า
 • บทบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่อง สายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย

  บทบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่อง สายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย โดย ฮารุโอะ ซูดะ ในโอกาสที่เดินทางมาบรรยายธรรมที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2544

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 61 หน้า
 • บทบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องบีฑาอริยบุคคล

  บทบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่อง บีฑาอริยบุคคล โดย ฮารุโอะ ซูดะ ในโอกาสที่เดินทางมาบรรยายธรรมที่ประเทศไทย “จิตใจของราชสีห์ หมายถึง ความกล้าหาญที่ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใด จิตใจที่ขี้ขลาดหวาดกลัวศัตรูนั้น ไม่สามารถเอาชนะศัตรูได้ ความขี้ขลาดนั้นก็คือลักษณะของความพ่ายแพ้”

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 65 หน้า
 • บรรยายสัทธรรมปุณฑริกสูตร บทกุศโลบายและบทการหยั่งอายุกาลของพระคถาคต

  โดย ดร.ไดซาขุ อิเคดะ

  ชนิดปก ปกแข็ง
  จำนวน 627 หน้า
 • สัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาไทย

  พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรเป็นพระสูตรที่สำคัญและทรงอิทธิพลที่สุดในบรรดาพระสูตรหรือคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ได้รับความเคารพนับถือจากคำสอนมหายานเกือบทุกสาขา และตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษมาแล้ว พระสูตรนี้ ได้เป็นที่เคารพนับถืออย่างจริงจังของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และภูมิภาคอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออก

  ชนิดปก ปกแข็ง
  จำนวน 546 หน้า