หนังสือ

 • เจ้าพระยา...มหานทีแห่งอาจารย์กับศิษย์
  ชั่วนิรันดร์

  เนื้อหาในเล่ม

  • เจ้าพระยามหานทีแห่งความหวัง
  • เหตุการณ์ตอนที่อาจารย์เยือนไทย จากบทประพันธ์เรื่อง ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  • ความหมายที่สำคัญของ "ห้องที่ระลึกอาจารย์ผู้มีพระคุณ" จากบทประพันธ์เรื่องปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  • บทความพิเศษที่อาจารย์เขียนถึง ความทรงจำที่ไม่ลืมเลือนเกี่ยวกับประเทศไทย
  จำนวน210 หน้า
  ชนิดปก ปกอ่อน
 • กำลังใจ 365 วัน

  For Today and Tomorrow

  Encouragement means to plant the seed of courage in the lives of others. It is an act of regeneration.

  ชนิดปก ปกอ่อน
  ภาษา อังกฤษและไทย
  จำนวน 556 หน้า
 • เส้นทางยุวชนของข้าพเจ้า

  พลังแห่งความหวังมีอยู่ในชีวิตของคนทุกคนในที่ซึ่งไร้ความหวัง เธอต้องสร้างขึ้นมา การสูญเสียความหวังเป็นความโง่ และเหนือสิ่งอื่นใด การสร้างความหวังเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์เช่นใด พวกเราต้องเคลื่อนไปสู่สันติภาพ เคลื่อนไปสู่ความหวัง และตั้งใจที่จะสร้างคุณค่า นั่นคือแก่นสารของโซคา

  จำนวน284 หน้า
  ชนิดปก ปกอ่อน
 • 365 วันแห่งความสุข

  พุทธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินได้เน้นย้ำให้ความศรัทธานั้นเท่ากับการดำเนินชีวิต เนื่องจากเป็นพุทธรรมที่สอดคล้องกับยุคสมัยจึงสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันได้อย่างดีเยี่ยม ขอให้สามารถข้ามพ้นอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ได้ พร้อมทั้งมีชัยชนะในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน มีความสุขและชัยชนะร่วมกันไปตลอด 365 วัน

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 443 หน้า
 • ความสุขและชัยชนะสร้างได้ด้วยมือเรา

  มนุษย์เราทุกคนมีศักยภาพที่จะดำรงชีวิตอย่างมีชัยชนะและมีความสุข แต่ความสามารถพื้นฐานนี้ ดูเหมือนพวกเราทุกคนจะหลงลืมไป หนังสือเล่มเล็กนี้จะจุดประกายให้เราตระหนักถึงศักยภาพอันล้ำค่า ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในชีวิตของพวกเราทุกคน

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 24 หน้า
 • เจ้าพระยา... มหานทีแห่งความหวัง

  โอ้...สมาชิกชาวไทยที่รักทั้งหลาย ณ บัดนี้ ลำน้ำเจ้าพระยาภายใต้แสงทองส่องอำไพ ไหลผ่านดินแดนอุดมสมบูรณ์อันกว้างใหญ่ไพศาล เห็นรวงข้าวสีทองสุดลูกหูลูกตา ท่านทั้งหลาย ขอให้อุทิศตนเพื่อเพื่อน ๆ และเพื่อสังคม ประหนึ่งแม่น้ำเจ้าพระยา "มารดาแห่งสันติภาพ วัฒนธรรม และมิตรภาพ"

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 95 หน้า
 • ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่ม 3

  "อยากส่งสุรีย์แสง แด่ประชาชาวเอเชีย
  ผู้ปรารถนาแลแต่จันทรา ที่สาดแสงผ่านหว่างเมฆา"

  เป็นบทกลอนที่อาจารย์โทดะประพันธ์ถึงความตั้งใจแน่วแน่ที่มุ่งสู่การเผยแผ่ธรรมในเอเชียบนรากฐานแห่งหลักการอันยิ่งใหญ่แห่ง "พุทธธรรมย้อนสู่ตะวันตก" ของ
  พระนิชิเร็นไดโชนิน

  เพื่อที่จะทำให้ความตั้งใจดังกล่าวปรากฎเป็นจริงขึ้นมา ในเดือนมกราคม (ค.ศ. 1961) นี้ชินอิจิจึงกำลังจะจารึกรอยเท้าแรกแห่งการเผยแผ่ธรรมไนเอเชีย บนผืนแผ่นดินของเอเชียเริ่มตั้งแต่ประเทศอินเดีย

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 406 หน้า
 • ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่ม 2

  ทางด้านโน้นของหน้าผาที่สูงชัน มีทะเลแห่งหินปะการังสีฟ้าใส แผ่กว้างไปทั่ว ความเขียวขจีของชายฝั่งที่อาบไปด้วยแสงอาทิตย์ ดูงดงามสดใสมีเสน่ห์ ส่วนท้องทะเลทางด้านโน้น ก็กำลังส่องประกายแสงระยิบระยับสีเงินยวง...ดุจดังลูกคลื่นที่คลื่นลูกหนึ่งจะก่อให้เกิดคลื่นนับหมื่นลูก ในบั้นปลายชีวิตของอาจารย์โทดะนั้น ก็ได้ก่อให้เกิดระลอกคลื่นแห่งสันติภาพของประชาชนจำนวน 750,000 (เจ็ดแสนห้าหมื่น) ครอบครัวขึ้นมา ซึ่งเป็นความปรารถนาอันแรงกล้าของท่านที่จะแผ่ขยายให้กว้างไกลไปถึงทุกซอกทุกมุมทั่วประเทศญี่ปุ่น

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 416 หน้า
 • ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่ม 1

  "ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่" นี้ เริ่มต้นที่ฉากการเดินทางเพื่อสันติภาพที่เป็นการเดินทางเยือนใน 3 ประเทศต่อเนื่องกัน คือ อเมริกา แคนาดา และบราซิล ในวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1960 ของชินอิจิ ยามาโมโต้ ซึ่งได้เป็นประธานสมาคมโซคาคนที่ 3 สืบต่อจากอาจารย์ โจเซอิ โทดะ จากนั้น ก็เป็นการบรรยายให้เห็นภาพเพลงฉลองชัยชนะของประชาชนแห่งการฟื้นฟูเจตนารมณ์ของสมาคม ซึ่งได้เปิดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติหน้าใหม่ออกมา และได้ห่อหุ้มโลกไว้ด้วยแสงสว่างของลัทธิมนุษยนิยมแห่งพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 426 หน้า
 • ธรรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตา

  จิตใจที่ต่อสู้ของบุคคลหนึ่งที่ลุกขึ้นต่อสู้ท้าทายกับความชั่วร้าย สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นบังเกิดจิตใจที่จะยืนหยัดแต่เพียงผู้เดียว คนแล้วคนเล่า จนเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ไม่มีสิ้นสุด เมื่อจำนวนผู้กล้าหาญเหล่านี้แผ่ขยายออกไปอย่างต่อเนื่อง ประชาชนทั่วประเทศก็จะ "เปิดดวงตา" ออกมาได้ ปัจจุบันพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินกำลัง "เปิดดวงตา" ของผู้คนมากมายทั่วโลกจึงไม่มีการปฏิบัติแห่งความเมตตากรุณาอื่นใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการส่งต่อท่าที่จิตใจที่ต่อสู้ไม่หยุดหย่อนนี้ให้แก่ผู้อื่น

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 272 หน้า
 • เพื่อเพื่อนผู้ศรัทธา

  หนังสือที่ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การปฏิบัติสวดมนต์ กิจกรรมการเคลื่อนไหวของสมาคม การค้นคว้าศึกษาธรรม และประวัติของประธานสมาคมฯ ทั้งสามท่าน

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 140 หน้า
 • คู่มือแนะนำธรรมเบื้องต้น

  หนังสือสำหรับเพื่อนสมาชิกใหม่เพื่อเข้าใจประวัติศาสตร์พุทธศาสนา นัมเมียวโฮเร็งเงคียว หลักการปฎิบัติศรัทธาที่ถูกต้อง ผลบุญกุศล และคำถาม-คำตอบที่น่าสนใจ เป็นต้น

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 195 หน้า
 • บทสนทนายุวชน

  หนังสือสำหรับผู้เป็นกำลังสำคัญของศตวรรษที่ 21 เป็นหนังสือที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตารักใคร่ต่อเพื่อนวัย หนุ่มสาว หัวข้อสนทนาครอบคลุมถึงปัญหาเกี่ยวกับเพื่อน ครอบครัว ความรัก สิทธิมนุษยชน และประวัติศาสตร์ เป็นต้น

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 381 หน้า
 • บทสนทนาเกี่ยวกับชีวิต เรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย

  “พวกเราล่ะ จะดำเนินชีวิตที่ไม่จีรัง และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้อย่างไรดี เพื่อเข้าสู่วิถีทางที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไปสู่ตัวตนแห่งความเป็นนิรันดร์ ความสุข ตัวตน และความบริสุทธิ์” หัวใจของเกิด แก่ เจ็บ ตาย จึงเป็นเรื่องที่พุทธธรรมให้ความสำคัญที่สุดโดยสอนถึงวิธีที่จะรับมือเบื้องต้นกับปัญหาที่มีอยู่นี้”

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 256 หน้า
 • วจี(ป้าย)บอกทางชีวิต

  เป็นการคัดสรรคำพูดของ ดร.ไดซาขุ อิเคดะ ที่เคยตีพิมพ์ในหนังสือต่าง ๆ อาทิเช่น “บทสนทนายุวชน” “บทกวีแด่คุณแม่” และ “บทสนทนาชีวิตในช่วงวัยที่ 3” เป็นต้น

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 105 หน้า
 • สู่ความสุข

  แปลจากหนังสือ On Happiness ภาษาจีนกลาง โดย ดร.ไดซาขุ อิเคดะ “ต้องให้ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษที่สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นให้ได้ เพื่อเอื้อให้ดอกไม้แห่งความสุขผลิบานจรุงกลิ่นหอมขจรขจายยิ่งกว่าศตวรรษใด ๆ ให้จงได้”

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 168 หน้า
 • ท่วงทำนองชีวิตของคาเนโกะ

  หนังสือรวบรวมบทสัมภาษณ์และชีวประวัติของ คาเนโกะ อิเคดะ ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น ในฐานะภรรยาผู้สนับสนุนภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของสามีและในฐานะคุณแม่ที่อบรมเลี้ยงดูลูก

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 152 หน้า
 • ปัญญาแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร เล่มที่ 1

  บทบรรยายสัทธรรมปุณฑริกสูตร ตั้งแต่บทนำจนถึงบทที่ 2 บทกุศโลบาย

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 304 หน้า
 • ปัญญาแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร เล่มที่ 2

  บทบรรยายสัทธรรมปุณฑริกสูตร ตั้งแต่บทที่ 3 บทการอุปมาและการเปรียบเทียบจนถึงบทที่ 10 บทธรรมาจารย์

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 298 หน้า
 • ปัญญาแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร เล่มที่ 3

  บทบรรยายสัทธรรมปุณฑริกสูตร ตั้งแต่บทที่ 11 บทการปรากฏให้เห็นของหอรัตนะจนถึงบทที่ 15 บทการปรากฏขึ้นมาจากพื้นโลก

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 379 หน้า
 • ปัญญาแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร เล่มที่ 4

  บทบรรยายสัทธรรมปุณฑริกสูตร ตั้งแต่บทที่ 16 บทการหยั่งอายุกาลของพระคถาคต

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 441 หน้า
 • บรรยายธรรมนิพนธ์เรื่อง เกาะซาโดะ

  บทบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่อง เกาะซาโดะ โดย ฮารุโอะ ซูดะ ในโอกาสที่เดินทางมาบรรยายธรรมที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2543

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 148 หน้า
 • บทบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่อง สายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย

  บทบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่อง สายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย โดย ฮารุโอะ ซูดะ ในโอกาสที่เดินทางมาบรรยายธรรมที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2544

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 61 หน้า
 • บทบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องบีฑาอริยบุคคล

  บทบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่อง บีฑาอริยบุคคล โดย ฮารุโอะ ซูดะ ในโอกาสที่เดินทางมาบรรยายธรรมที่ประเทศไทย “จิตใจของราชสีห์ หมายถึง ความกล้าหาญที่ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใด จิตใจที่ขี้ขลาดหวาดกลัวศัตรูนั้น ไม่สามารถเอาชนะศัตรูได้ ความขี้ขลาดนั้นก็คือลักษณะของความพ่ายแพ้”

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 65 หน้า
 • บรรยายสัทธรรมปุณฑริกสูตร บทกุศโลบายและบทการหยั่งอายุกาลของพระคถาคต

  โดย ดร.ไดซาขุ อิเคดะ

  ชนิดปก ปกแข็ง
  จำนวน 627 หน้า
 • สัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาไทย

  พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรเป็นพระสูตรที่สำคัญและทรงอิทธิพลที่สุดในบรรดาพระสูตรหรือคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ได้รับความเคารพนับถือจากคำสอนมหายานเกือบทุกสาขา และตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษมาแล้ว พระสูตรนี้ ได้เป็นที่เคารพนับถืออย่างจริงจังของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และภูมิภาคอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออก

  ชนิดปก ปกแข็ง
  จำนวน 546 หน้า
 • บทสนทนายุวชน (ใหม่) เล่มที่ 1

  ดร. ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล กล่าวไว้ว่า “ไม่มีใครที่ไม่มีภาระหน้าที่ในโลกนี้ คุณคงไม่ได้เกิดมาหากไม่มีภาระหน้าที่ที่ต้องทำให้สำเร็จ ฝนหรือหิมะไม่ได้ตกตลอดทั้งปี และจงจำไว้ว่า ดวงอาทิตย์ยังคงส่องแสงเหนือหมู่เมฆเสมอ โปรดรับหนังสือเล่มนี้ไว้เป็นเพื่อนร่วมการเดินทางที่เรียกว่าชีวิต และจงใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นศตวรรษที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติ” (ที่มา : หนังสือบทสนทนายุวชน เล่มที่ 1 หน้า 12-13)

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 304 หน้า
 • บทสนทนายุวชน (ใหม่) เล่มที่ 2

  วัยยุวชนถือเป็นเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและอาจทำให้ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย จนบางครั้งอาจทำให้รู้สึกโดดเดี่ยว ไม่มีใครรัก หรือไม่สามารถหาเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ได้ แต่จงอย่าตัดสินตัวเองเช่นนั้น ดร. ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล กล่าวไว้ว่า “แม้คุณจะคิดว่าตัวเองหมดหวังหรือไม่มีความสามารถก็ตาม แต่ผมรู้ดีว่าคุณไม่ได้เป็นเช่นนั้น ผมไม่เคยสงสัยแม้แต่น้อยเลยว่าคุณแต่ละคนล้วนมีภาระหน้าที่ของตนเอง ถึงแม้คนอื่นอาจดูถูกคุณ แต่โปรดทราบไว้ว่าผมเคารพยกย่องคุณ ผมเชื่อมั่นในตัวคุณ ไม่ว่าตอนนี้คุณจะเผชิญสถานการณ์ใด ผมมั่นใจอย่างเด็ดขาดว่า อนาคตอันยอดเยี่ยมได้รอคุณอยู่แล้ว” (ที่มา : หนังสือบทสนทนายุวชน เล่มที่ 2 ปกหลัง)

  ชนิดปก ปกอ่อน
  จำนวน 373 หน้า
วารสารสู่ความสุข