วารสารสู่ความสุข (พ.ศ. 2562)

 • สู่ความสุข

  ธันวาคม 2562

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่อง จดหมายตอบท่านโชหยะ
  คำชี้นำอาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ
  ก้าวหน้าอย่างสนุกสนานในการปฏิวัติมนุษย์ของพวกเรา
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  [70] ธรรมนิพนธ์เรื่องศึกครั้งใหญ่
  เส้นทางรุ่งโรจน์แห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลก เรียนรู้จากปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  บทความแสดงข้อคิดเห็น ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่ม 11 โดย คุณฮิโรมาสะ อิเคดะ รองประธานเอสจีไอ

  บทความพิเศษ "ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่"
  เล่มที่ 30 บทที่ 6 ปณิธาน (121-129)

  ส่องประกายในสังคม
  เปลี่ยนความทุกข์ทั้งปวงให้เป็นดั่งละครชีวิตที่พลิกผัน
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  "ผมจะเป็นอะไรไม่ได้... ผมยังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องเผยแผ่ธรรม"
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 3 : การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 26 ประธานผู้ก่อตั้งทั้ง 3 ท่าน และเส้นทางแห่งอาจารย์กับศิษย์ (ต่อ)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ยุวชน เจ้าจงเติบโต ตอนที่ 1 (ต่อ)
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 15
  บทที่ 2 ลำดับที่ 311 มหาวิทยาลัยโซคา (83-88)

  ปกหลังใน : คำสอนแห่งมนุษยนิยมเพื่อชัยชนะ
  (91) จิตใจในแห่งการขอบคุณคือพลังในการก้าวหน้าแห่งความหวัง
 • สู่ความสุข

  พฤศจิกายน 2562

  สารจากอาจารย์อิเคดะ
  สำหรับการประชุมรวมสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย
  สารจากอาจารย์อิเคดะ
  สำหรับการประชุมใหญ่ฝ่ายผู้ใหญ่ชายประเทศไทย
  ธรรมนิพนธ์
  เรื่อง จักรพรรดิชุชุน
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  [69] ธรรมนิพนธ์เรื่องการหมิ้นประมาทธรรมะและการชำระบาป
  เส้นทางรุ่งโรจน์แห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลก เรียนรู้จากปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  บทความแสดงข้อคิดเห็น ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่ม 10 โดย คุณฮิโรมาสะ อิเคดะ รองประธานเอสจีไอ

  บทความพิเศษ "ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่"
  เล่มที่ 30 บทที่ 6 ปณิธาน (113-120)

  ส่องประกายในสังคม
  ด้วยความศรัทธา "ยิ่ง ๆ ขึ้น" "มากขึ้น ๆ"
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  ความจริงแล้ว การหยุดไปเพราะความตั้งใจเลือนรางต่างหากที่ใช้ไม่ได้
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 3 : การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 26 ประธานผู้ก่อตั้งทั้ง 3 ท่าน และเส้นทางแห่งอาจารย์กับศิษย์ (ต่อ)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  ยุวชน เจ้าจงเติบโต ตอนที่ 1
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 15
  บทที่ 2 ลำดับที่ 310 มหาวิทยาลัยโซคา (81-82)

  ปกหลังใน : คำสอนแห่งมนุษยนิยมเพื่อชัยชนะ
  (90) จงทำลายกำแพง จงเปิดเส้นทาง
 • สู่ความสุข

  ตุลาคม 2562

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่อง จดหมายตอบท่านอุบาสิกาเบน
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  [68] ธรรมนิพนธ์เรื่องการทำบุญถวายข้าว "ความตั้งใจที่จริงจัง" ที่ไขความหวังอันไม่มีสิ้นสุดและความเข้มแข็งอันไร้ขอบเขต
  เส้นทางรุ่งโรจน์แห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลก เรียนรู้จากปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  บทความแสดงข้อคิดเห็น ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่ม 9 โดย คุณฮิโรมาสะ อิเคดะ รองประธานเอสจีไอ

  บทความพิเศษ "ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่"
  เล่มที่ 30 บทที่ 6 ปณิธาน (105-112)

  ส่องประกายในสังคม
  คนที่สามารถยกย่องคนอื่นจะมีชัยชนะในท้ายที่สุด
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  ยิ่งประสบความทุกข์ยากลำบากมากเพียงใด เราจะยิ่งสามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้น ให้เป็นความปีติยินดีและความสุขได้มากขึ้นเพียงนั้น
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 3 : การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 26 ประธานผู้ก่อตั้งทั้ง 3 ท่าน และเส้นทางแห่งอาจารย์กับศิษย์ (ต่อ)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงยืนขึ้น ขบวนแถวภาคความเป็นจริง
  ตอนที่ 12 (ต่อ)
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 15
  บทที่ 2 ลำดับที่ 309 มหาวิทยาลัยโซคา (74-80)

  ปกหลังใน : คำสอนแห่งมนุษยนิยมเพื่อชัยชนะ
  (89) โซคาฮันเอ๋ย กะโยไกเอ๋ย จงยืนหยัดในฐานะราชสีห์
 • สู่ความสุข

  กันยายน 2562

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่อง ตำหนิการหมิ่นประมาทธรรมและชำระบาป
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  [67] ธรรมนิพนธ์เรื่องความศรัทธา 2 ประเภท ความสำคัญของการก้าวไปข้างหน้าด้วยความศรัทธาที่ไม่มีวันท้อถอย
  เส้นทางรุ่งโรจน์แห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลก เรียนรู้จากปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  บทความแสดงข้อคิดเห็น ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่ม 8 โดย คุณฮิโรมาสะ อิเคดะ รองประธานเอสจีไอ

  บทความพิเศษ "ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่"
  เล่มที่ 30 บทที่ 6 ปณิธาน (97-104)

  ส่องประกายในสังคม
  ความยากลำบากเป็นโอกาสให้เติบโต
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  การตัดสินใจที่จะมีชัยชนะและปฏิบัติศรัทธาด้วยความสามารถเอาชนะทุกชะตากรรมได้
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 3 : การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 26 ประธานผู้ก่อตั้งทั้ง 3 ท่าน และเส้นทางแห่งอาจารย์กับศิษย์ (ต่อ)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงยืนขึ้น ขบวนแถวภาคความเป็นจริง
  ตอนที่ 12
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 15
  บทที่ 2 ลำดับที่ 308 มหาวิทยาลัยโซคา (64-73)

  ปกหลังใน : คำสอนแห่งมนุษยนิยมเพื่อชัยชนะ
  (88) เรียนรู้จากสมการแห่งชัยชนะตลอดกาล
 • สู่ความสุข

  สิงหาคม 2562

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่อง พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  [66] ธรรมนิพนธ์เรื่องการส่งเสริมกำลังใจคนป่วย การดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะด้วยความศรัทธาที่มั่นคง
  เส้นทางรุ่งโรจน์แห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลก เรียนรู้จากปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  บทความแสดงข้อคิดเห็น ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่ม 7 โดย คุณฮิโรมาสะ อิเคดะ รองประธานเอสจีไอ

  บทความพิเศษ "ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่"
  เล่มที่ 30 บทที่ 6 ปณิธาน (89-96)

  ส่องประกายในสังคม
  ปัญญาอันชาญฉลาดของสตรีนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  ...แต่สิ่งที่งดงามส่งกลิ่นหอมยิ่งกว่าดอกไม้พรรณใด ๆ ก็คือจิตใจของพวกท่านทั้งหลาย
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 3 : การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 26 ประธานผู้ก่อตั้งทั้ง 3 ท่าน และเส้นทางแห่งอาจารย์กับศิษย์ (ต่อ)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงยืนขึ้น ขบวนแถวภาคความเป็นจริง
  ตอนที่ 11 (ต่อ)
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 15
  บทที่ 2 ลำดับที่ 307 มหาวิทยาลัยโซคา (55-63)

  ปกหลังใน : คำสอนแห่งมนุษยนิยมเพื่อชัยชนะ
  (87) จบปีนี้อย่างสมบูรณ์แล้วมุ่งสู่ปีหน้าด้วยความหวังอันแรงกล้า
 • สู่ความสุข

  กรกฎาคม 2562

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่อง คุณนายนิชิเนเนียวสร้างพระพุทธรูปถวาย
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  [66] ธรรมนิพนธ์เรื่องท่านโฮเร็น การเดินบนเส้นทางอันยิ่งใหญ่แห่งอาจารย์กับศิษย์ โดยยึดธรรมมหัศจรรย์ที่สองแสงสว่าง 3 ชาติ
  เส้นทางรุ่งโรจน์แห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลก เรียนรู้จากปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  บทความแสดงข้อคิดเห็น ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่ม 6 โดย คุณฮิโรมาสะ อิเคดะ รองประธานเอสจีไอ

  บทความพิเศษ "ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่"
  เล่มที่ 30 บทที่ 6 ปณิธาน (81-88)

  ส่องประกายในสังคม
  ตระหนักรู้ด้วยตัวเองว่าจะแบกรับความรับผิดชอบทั้งหมด
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  สร้างประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่รุ่นน้อง
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 3 : การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 26 ประธานผู้ก่อตั้งทั้ง 3 ท่าน และเส้นทางแห่งอาจารย์กับศิษย์
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงยืนขึ้น ขบวนแถวภาคความเป็นจริง
  ตอนที่ 11
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 15
  บทที่ 2 ลำดับที่ 306 มหาวิทยาลัยโซคา (50-54)

  ปกหลังใน : คำสอนแห่งมนุษยนิยมเพื่อชัยชนะ
  (86) เดินหน้าเผยแผ่ธรรมไพศาลด้วยลมหายใจแห่งอาจารย์กับศิษย์
 • สู่ความสุข

  มิถุนายน 2562

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่อง การบีฑาอริยบุคคล
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  [64] ธรรมนิพนธ์เรื่องไดโมขุแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร ผู้ที่สวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวอย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินชีวิตที่มีความสุข มีเกียรติ และปีติยินดี
  เส้นทางรุ่งโรจน์แห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลก เรียนรู้จากปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  บทความแสดงข้อคิดเห็น ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่ม 5 โดย คุณฮิโรมาสะ อิเคดะ รองประธานเอสจีไอ

  บทความพิเศษ "ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่"
  เล่มที่ 30 บทที่ 6 ปณิธาน (73-80)

  ส่องประกายในสังคม
  ไม่ว่าเมื่อใดก็จงสวดไดโมขุ
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  หากชีวิตนี้จะเหลือเพียงทางเดียวที่เล็กและมืดที่สุด ก็จะสวดไดโมขุและเดินบนเส้นทางของสมาคมโซคา ไม่มีทางตันอย่างแน่นอน
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 3 : การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 25 สายสัมพันธ์แห่งอาจารย์กับศิษย์คือหัวใจของสมาคมโซคา (ตอนที่ 2 - จบ)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงยืนขึ้น ขบวนแถวภาคความเป็นจริง
  ตอนที่ 10 (ต่อ)
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 15
  บทที่ 2 ลำดับที่ 305 มหาวิทยาลัยโซคา (40-49)

  ปกหลังใน : คำสอนแห่งมนุษยนิยมเพื่อชัยชนะ
  (85) จงสนทนาอย่างเต็มที่โดยไม่เสียดายเสียง
 • สู่ความสุข

  พฤษภาคม 2562

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่อง สายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย
  คำชี้นำ อาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ
  จงแสดงข้อพิสูจน์แห่งชัยชนะของพุทธธรรม
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  [63] ธรรมนิพนธ์เรื่องกิเลสเท่ากับโพธิญาณ บุญกุศลของธรรมมหัศจรรย์ส่องสว่างอยู่ในชีวิตเรา
  พื้นฐานพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน
  ตอนที่ 3 การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสมาคมโซคา บทที่ 7 ภาระหน้าที่และการปฏิบัติของโพธิสัตว์จากพื้นโลก
  เส้นทางรุ่งโรจน์แห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลก เรียนรู้จากปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  บทความแสดงข้อคิดเห็น ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่ม 4 โดย คุณฮิโรมาสะ อิเคดะ รองประธานเอสจีไอ

  บทความพิเศษ "ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่"
  เล่มที่ 30 บทที่ 6 ปณิธาน (68-72)

  ส่องประกายในสังคม
  สร้างพระราชวังแห่งความสุขบนเวทีแห่งภาระหน้าที่
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  ภายในชีวิตมีพลังที่ยิ่งใหญ่แห่งการเปลี่ยนแปลงแฝงอยู่ การสวดไดโมขุด้วยจิตใจมุ่งมั่นจะนำพลังนั้นออกมาได้
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 3 : การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 25 สายสัมพันธ์แห่งอาจารย์กับศิษย์คือหัวใจของสมาคมโซคา (ตอนที่ 2)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงยืนขึ้น ขบวนแถวภาคความเป็นจริง
  ตอนที่ 10 (ต่อ)
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 15
  บทที่ 2 ลำดับที่ 304 มหาวิทยาลัยโซคา (31-39)

  ปกหลังใน : คำสอนแห่งมนุษยนิยมเพื่อชัยชนะ
  (84) ต่างกายใจเดียวแห่งการแสดงความสามารถที่แท้จริง
 • สู่ความสุข

  เมษายน 2562

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่อง ความชั่วใหญ่กับความดีใหญ่
  คำชี้นำ อาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ
  ดาราจักรแห่งโซคาของพวกเราซึ่งแผ่ขยายออกไปไม่สิ้นสุด
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  [62] ธรรมนิพนธ์เรื่องเต่าตาเดียวและขอนไม้ลอยน้ำ การพากเพียรอย่างกล้าหาญด้วยความปีติยินดีและด้วยสำนึกแห่งภาระหน้าที่ในฐานะราชสีห์
  พื้นฐานพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน
  ตอนที่ 3 การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสมาคมโซคา บทที่ 6 การยึดถือโงะฮนซนเท่ากับการเห็นแจ้งจิต
  เส้นทางรุ่งโรจน์แห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลก เรียนรู้จากปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  บทความแสดงข้อคิดเห็น ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่ม 3 โดย คุณฮิโรมาสะ อิเคดะ รองประธานเอสจีไอ

  บทความพิเศษ "ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่"
  เล่มที่ 30 บทที่ 6 ปณิธาน (63-67)

  ส่องประกายในสังคม
  ใช้ชีวิตในเวลา ณ ขณะนี้อย่างจริงจังที่สุด
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  หากมีกุศลแฝง ย่อมนำมาซึ่งผลบุญที่เห็นชัด
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 3 : การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 25 สายสัมพันธ์แห่งอาจารย์กับศิษย์คือหัวใจของสมาคมโซคา (ตอนที่ 1)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงยืนขึ้น ขบวนแถวภาคความเป็นจริง
  ตอนที่ 10 (ต่อ)
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 15
  บทที่ 2 ลำดับที่ 303 มหาวิทยาลัยโซคา (24-30)

  ปกหลังใน : คำสอนแห่งมนุษยนิยมเพื่อชัยชนะ
  (83) เป็นเสาหลักแห่งความหวังของชุมชนและสังคม
 • สู่ความสุข

  มีนาคม 2562

  สาร พ.ศ. 2562
  จากคุณคาเนโกะ อิเคดะ
  ธรรมนิพนธ์
  เรื่อง จดหมายตอบท่านทาคาฮาชิ
  คำชี้นำ อาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ
  จงก้าวหน้าอยู่เสมอเพื่อความสุขของมนุษย์
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  [61] ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายถึงอริยบุคคลนิชิเมียว มีชัยชนะในชีวิตผ่านความพากเพียรเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล ด้วยจิตใจใฝ่หาความศรัทธาที่ไม่เสื่อมคลาย
  พื้นฐานพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน
  ตอนที่ 3 การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสมาคมโซคา บทที่ 5 หนึ่งขณะจิตสามพัน
  เส้นทางรุ่งโรจน์แห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลก เรียนรู้จากปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  บทความแสดงข้อคิดเห็น ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่ม 2 โดย คุณฮิโรมาสะ อิเคดะ รองประธานเอสจีไอ

  บทความพิเศษ "ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่"
  เล่มที่ 30 บทที่ 6 ปณิธาน (58-62)

  ส่องประกายในสังคม
  หนึ่งขณะจิตที่ตัดสินใจแน่วแน่ จะเปิดสภาพชีวิตมนุษย์
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  จงอย่าคร่ำครวญในเรื่องที่ไม่มีความราบรื่นปลอดภัยในชาตินี้
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 3 : การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 24 ผู้นำพาผู้อื่นไปสู่ความสุข (ตอนที่ 2 จบ)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงยืนขึ้น ขบวนแถวภาคความเป็นจริง
  ตอนที่ 10
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 15
  บทที่ 2 ลำดับที่ 301 มหาวิทยาลัยโซคา (13-23)

  ปกหลังใน : คำสอนแห่งมนุษยนิยมเพื่อชัยชนะ
  (82) ประดับชัยชนะในแต่ละเหตุการณ์สำคัญ
 • สู่ความสุข

  กุมภาพันธ์ 2562

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่อง จักรพรรดิชุชุน
  คำชี้นำ อาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ
  จงเปลี่ยนพิษทั้งหมดให้เป็นยาด้วยพลังฟื้นฟูชีวิต
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  [60] ธรรมนิพนธ์เรื่องความยากลำบากในการธำรงความศรัทธา ไม่มีสิ่งใดเอาชนะแชมเปี้ยนแห่งธรรมมหัศจรรย์ ผู้กล้าหาญและแน่วแน่
  พื้นฐานพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน
  ตอนที่ 3 การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสมาคมโซคา บทที่ 4 พระนิชิเร็นไดโชนินกับสัทธรรมปุณฑริกสูตร (ต่อ)
  เส้นทางรุ่งโรจน์แห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลก เรียนรู้จากปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  บทความแสดงข้อคิดเห็น ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ โดย คุณฮิโรมาสะ อิเคดะ รองประธานเอสจีไอ

  บทความพิเศษ "ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่"
  เล่มที่ 30 บทที่ 6 ปณิธาน (53-57)

  ส่องประกายในสังคม
  เมื่อเผชิญอุปสรรค จงยืนหยัดอย่างกล้าหาญ
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  ไม่ว่ากรณีใด คนที่ตั้งใจจะชนะเท่านั้นจึงจะชนะได้ นี่คือสูตรแห่งชัยชนะ และพลังที่เป็นบ่อเกิดก็คือ หนึ่งขณะจิตแห่งความศรัทธา
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 3 : การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 24 ผู้นำพาผู้อื่นไปสู่ความสุข (ตอนที่ 2)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงยืนขึ้น ขบวนแถวภาคความเป็นจริง
  ตอนที่ 9 (ต่อ)
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 15
  บทที่ 2 ลำดับที่ 301 มหาวิทยาลัยโซคา (1-12)

  ปกหลังใน : คำสอนแห่งมนุษยนิยมเพื่อชัยชนะ
  (81) ก้าวหน้าด้วยใจที่เชื่อมั่นและกระตือรือร้น
 • สู่ความสุข

  มกราคม 2562

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่อง จดหมายตอบคุณนายนิชิเนียว
  คำชี้นำ อาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ
  จงทำให้ชีวิตของพวกเราส่องประกายด้วยแสงแห่งความหวัง ปัญญา และสันติภาพ
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  [59] ธรรมนิพนธ์เรื่องวันขึ้นปีใหม่ การขึ้นปีใหม่ที่เปี่ยมด้วยความสุขและความหวัง
  พื้นฐานพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน
  ตอนที่ 3 การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสมาคมโซคา บทที่ 4 พระนิชิเร็นไดโชนินกับสัทธรรมปุณฑริกสูตร
  ความคิดคำนึงของคุณฮิโรมาสะ อิเคดะ
  ว่าด้วย การศึกษาบทประพันธ์เรื่อง ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  บทความพิเศษ "ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่"
  เล่มที่ 30 บทที่ 6 ปณิธาน (48-52)

  ส่องประกายในสังคม
  จงเป็นเคานต์ มองเต คริสโต ผู้ทำลายขีดจำกัดของจิตใจ
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  การชักชวนแนะนำธรรม เป็นการมอบความสุขให้ผู้อื่น ทำให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 3 : การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 24 ผู้นำพาผู้อื่นไปสู่ความสุข (ตอนที่ 1)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงยืนขึ้น ขบวนแถวภาคความเป็นจริง
  ตอนที่ 9
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 15
  บทที่ 1 ลำดับที่ 300 การฟื้นฟู (43-52)

  ปกหลังใน : คำสอนแห่งมนุษยนิยมเพื่อชัยชนะ
  (80) ลงมือกระทำก่อน ย่อมมีชัยชนะ
วารสารสู่ความสุข