วารสารสู่ความสุข (พ.ศ. 2561)

 • สู่ความสุข

  ธันวาคม 2561

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่อง จดหมายตอบท่านชิโจคิงโงะ
  สารของอาจารย์อิเคดะ
  การปฏิวัติมนุษย์เป็นการทำให้การเผยแผ่ธรรมไพศาลก้าวหน้าโดยตรง
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  [58] "ธรรมนิพนธ์เรื่องเศรษฐีสุทัตต์ การมอบความหวัง ความกล้าหาญ และแรงบันดาลใจแก่แต่ละคน"
  พื้นฐานพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน
  ตอนที่ 3 การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสมาคมโซคา บทที่ 3 การตัดขาดคณะสงฆ์นิกายนิชิเร็นโชชูภายใต้นิคเค่น
  บทความพิเศษ "ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่"
  เล่มที่ 30 บทที่ 6 ปณิธาน

  ส่องประกายในสังคม
  วันเวลาที่ต่อสู้กับความทุกข์เป็นช่วงเวลาที่เปล่งประกายที่สุดในชีวิต
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  พุทธธรรมทำให้เราดึงความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและพลังชีวิตอันเข้มแข็งที่สุดจากก้นบึ้งของชีวิตออกมาได้
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 3 : การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 23 ความสามัคคีแห่ง "ต่างกายใจเดียว" (ตอนที่ 3)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงยืนขึ้น ขบวนแถวภาคความเป็นจริง
  ตอนที่ 8
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 15 บทที่ 1 การฟื้นฟู (ลำดับที่ 300)

  ปกหลังใน : คำสอนแห่งมนุษยนิยมเพื่อชัยชนะ
  (79) กิจกรรมการเคลื่อนไหวของสมาคมในแต่ละวันเป็นการสร้างสรรค์สันติภาพ
 • สู่ความสุข

  พฤศจิกายน 2561

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่อง จดหมายตอบอุบาสิกาหม้ายมัตจึโนะ
  สารของอาจารย์อิเคดะ
  ในการประชุมผู้นำยุวชนเอเชียใต้ ครั้งที่ 2
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  บรรยายพิเศษเนื่่องในโอกาสฉลองวันที่ 18 พฤศจิกายน วันก่อตั้งสมาคมโซคา
  พื้นฐานพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน
  ตอนที่ 3 การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสมาคมโซคา บทที่ 3 การตัดขาดคณะสงฆ์นิกายนิชิเร็นโชชูภายใต้นิคเค่น
  บทความพิเศษ "ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่"
  เล่มที่ 30 บทที่ 6 ปณิธาน

  ส่องประกายในสังคม
  ดึงปัญญาแห่งความศรัทธามาใช้ให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  เพราะร่วมเคลื่อนไหวในระบบการของสมาคมฯ จึงเลิกเที่ยวกลางคืนและเลิกเหล้าได้
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 3 : การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 23 ความสามัคคีแห่ง "ต่างกายใจเดียว" (ตอนที่ 2)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงยืนขึ้น ขบวนแถวภาคความเป็นจริง
  ตอนที่ 8
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 15 บทที่ 1 การฟื้นฟู (ลำดับที่ 299)

  ปกหลังใน : คำสอนแห่งมนุษยนิยมเพื่อชัยชนะ
  (78) ฤดูร้อนแห่งการฝึกฝนขัดเกลาชีวิตของเรา
 • สู่ความสุข

  ตุลาคม 2561

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่อง พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร
  คำชี้นำอาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ
  ส่องแสงสว่างแก่โลกด้วยพุทธธรรมแห่งดวงอาทิตย​
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (57) "เรื่องลม 8" เดินบนเส้นทางแห่งอาจารย์กับศิษย์ เส้นทางของผู้ฉลาด
  บทความพิเศษ "ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่"
  เล่มที่ 30 บทที่ 6 ปณิธาน

  ส่องประกายในสังคม
  ด้วยจิตใจเพียงหนึ่งเดียว ชีวิตประจำวันก็เปลี่ยนไปได้เหมือนละคร
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  การเผยแผ่ธรรมไพศาลก้าวหน้าได้ด้วยความเร่าร้อนและพลังของยุวชน
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 3 : การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 23 ความสามัคคีแห่ง "ต่างกายใจเดียว" (ตอนที่ 1)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงยืนขึ้น ขบวนแถวภาคความเป็นจริง
  ตอนที่ 7
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 15 บทที่ 1 การฟื้นฟู (ลำดับที่ 298)

  ปกหลังใน : คำสอนแห่งมนุษยนิยมเพื่อชัยชนะ
  (77) เข้มแข็งสะอาดบริสุทธิ์ดุจดังดอกบัวขาว
 • สู่ความสุข

  กันยายน 2561

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่อง เสื้อฮิโตเอะ
  คำชี้นำอาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ
  จงมีชัยชนะในดินแดนแห่งภาระหน้าที่ของท่าน
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (56) "เรื่องเอกสารราชการปลอม" ชัยชนะของแต่ละคนเท่ากับความก้าวหน้าของการเผยแผ่ธรรมไพศาล
  บทความพิเศษ "ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่"
  เล่มที่ 30 บทที่ 6 ปณิธาน

  ส่องประกายในสังคม
  ปฏิบัติตนอย่างเจิดจรัสในช่วงเวลาที่สำคัญ
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  จงลงมือกระทำด้วยความกล้าหาญต้อนรับฤดูใบไม้ผลิแห่งความหวัง
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 3 : การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 22 "องค์กรเพื่อความก้าวหน้าของการเผยแผ่ธรรมไพศาล" (ตอนที่ 2)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงยืนขึ้น ขบวนแถวภาคความเป็นจริง
  ตอนที่ 7
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 15 บทที่ 1 การฟื้นฟู (ลำดับที่ 297)

  ปกหลังใน : คำสอนแห่งมนุษยนิยมเพื่อชัยชนะ
  (76) การเคลื่อนไหวของยุวชนคือการสร้าง "ยุคสมัย"
 • สู่ความสุข

  สิงหาคม 2561

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่อง ท่านชิอิจิชิโร
  คำชี้นำอาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ
  นำแสงสว่างสู่โลก
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (55) "เรื่องจดหมายตอบมารดาท่านอุเอโนะ" สายใยของผู้ที่เชื่อมถึงกันด้วยธรรมมหัศจรรย์เป็นนิรันดร์
  พื้นฐานพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน
  ตอนที่ 3 การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสมาคมโซคา บทที่ 2 ประวัติศาสตร์ของสมาคมโซคา
  บทความพิเศษ "ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่"
  เล่มที่ 30 บทที่ 6 ปณิธาน

  ส่องประกายในสังคม
  การปฏิวัติมนุษย์ของตนจะก่อให้่เกิดการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  "ทำทุกวันให้เหมือนกับว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตและจะต้องสร้างคุณค่าให้ได้ทุก ๆ วัน"
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ 3 : การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 22 "องค์กรเพื่อความก้าวหน้าของการเผยแผ่ธรรมไพศาล" (ตอนที่ 1)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงยืนขึ้น ขบวนแถวภาคความเป็นจริง
  ตอนที่ 6
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 14 บทที่ 4 แม่น้ำสายใหญ่ (ลำดับที่ 296)
  ปกหลังใน : คำสอนแห่งมนุษยนิยมเพื่อชัยชนะ
  (75) จงทำให้ดวงอาทิตย์ขึ้นในจิตใจและก้าวหน้าไปอย่างกระฉับกระเฉง
 • สู่ความสุข

  กรกฎาคม 2561

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่อง การบำเพ็ญเพียรตามคำสอนพระพุทธะ
  คำชี้นำอาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ
  การต่อสู้ที่มีพร้อมปณิธานนิรันดร์เพื่อเปลี่ยนชะตากรรมของมนุษยชาติ
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (54) "ธรรมนิพนธ์เรื่องไดโมขุเป็นเมล็ดพุทธะ" การเผยแผ่ธรรมไพศาลบทละครมหากาพย์แห่งความตั้งใจที่จะมีชัยชนะ
  พื้นฐานพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน
  ตอนที่ 3 การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสมาคมโซคา บทที่ 2 ประวัติศาสตร์ของสมาคมโซคา
  บทความพิเศษ "ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่"
  เล่มที่ 30 บทที่ 6 ปณิธาน
  ส่องประกายในสังคม
  อฐิษฐานด้วยปณิธานที่เกิดจากหนึ่งขณะจิตแน่วแน่
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  "เมื่อท่าทีหนึ่งขณะจิตเปลี่ยน ความตั้งใจก็เปลี่ยนไปด้วย"
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ : 3 การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 21 "ให้ความสำคัญกับแต่ละคน" (ตอนที่ 2)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงยืนขึ้น ขบวนแถวภาคความเป็นจริง
  ตอนที่ 6
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 14 บทที่ 4 แม่น้ำสายใหญ่ (ลำดับที่ 295)
  ปกหลังใน : คำสอนแห่งมนุษยนิยมเพื่อชัยชนะ
  (74) เป้าหมายของการชักชวนแนะนำธรรมคือความสุขของทั้งตนเองและผู้อื่น
 • สู่ความสุข

  มิถุนายน 2561

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่อง ท่านจะขุนิจิโบ
  คำชี้นำอาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ
  สร้างสายธารใหม่เพื่อสันติภาพด้วยความเพียรพยายามของพวกเราประชาชน
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (53) "ธรรมนิพนธ์เรื่องการเยียวยาความเจ็บป่วย" จงขจัดความมืดมนของยุคสมัยด้วยปรัชญาสูงสุดของมนุษยชาติ
  พื้นฐานพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน
  ตอนที่ 3 การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสมาคมโซคา
  ส่องประกายในสังคม
  ทุก ๆ วันต่อสู้อย่างต่อเนื่อง และมีชัยชนะอย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียใจภายหลัง
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  "ด้วยพลังไดโมขุทำให้ผมสามารถทำความฝันในวัยเด็กให้กลายเป็นความจริงได้ในวัยยุวชน"
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ : 3 การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 21 "ให้ความสำคัญกับแต่ละคน" (ตอนที่ 1)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงยืนขึ้น ขบวนแถวภาคความเป็นจริง
  ตอนที่ 5
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 14 บทที่ 4 แม่น้ำสายใหญ่ (ลำดับที่ 294)
  ปกหลังใน : คำสอนแห่งมนุษยนิยมเพื่อชัยชนะ
  (73) ศักยภาพของยุวชนไร้ขีดจำกัด
 • สู่ความสุข

  พฤษภาคม 2561

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่อง จดหมายตอบท่านชิโจคิงโงะ
  คำชี้นำอาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ
  การสร้างผู้มีความสามารถคือกุญแจไปสู่ความสำเร็จอันรุ่งโรจน์ในการเผยแผ่ธรรมไพศาล
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (52) "ธรรมนิพนธ์เรื่องพรหมสวร" จงพูดออกไปด้วยเสียงที่เปี่ยมด้วยความจริงและความเที่ยงธรรม
  พื้นฐานพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน
  เพื่อยุคใหม่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลก
  ส่องประกายในสังคม
  การทำงานของหนึ่งขณะจิตแสดงข้อพิสูจน์แห่งความเจริญรุ่งเรือง
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติศรัทธาล้วนมีความหมายทั้งสิ้น "จงมีความตั้งใจที่เข้มแข็งยิ่ง ๆ ขึ้น"
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ : 3 การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 21 "ให้ความสำคัญกับแต่ละคน" (ตอนที่ 1)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงยืนขึ้น ขบวนแถวภาคความเป็นจริง
  ตอนที่ 5
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 14 บทที่ 4 แม่น้ำสายใหญ่ (ลำดับที่ 293)
 • สู่ความสุข

  เมษายน 2561

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่อง การปรากฏตามคำพยากรณ์ของพระพุทธ
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (51) "ธรรมนิพนธ์เรื่องคันธนูกับลูกธนู" จงส่งเสริมกำลังใจบุคคลที่อยู่ตรงหน้าของเรา
  ส่องประกายในสังคม
  จงควบคุมจิตใจที่เฉื่อยชา และเดินหน้าต่อไปในแต่ละวัน
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  ศรัทธาต่อเนื่องดุจน้ำไหล พิสูจน์พุทธธรรมจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ : 3 การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 20 "จงเป็นพลเมืองดี" (ตอนที่ 2 จบ)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงยืนขึ้น ขบวนแถวภาคความเป็นจริง
  ตอนที่ 4 (ต่อ) โลกมีพื้นฐานชีวิตที่อยากรู้จักพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 14 บทที่ 4 แม่น้ำสายใหญ่ (ลำดับที่ 292)
  ปกหลังใน : คำสอนแห่งมนุษยนิยมเพื่อชัยชนะ
  (72) การเคลื่อนไหวและพูดคุยทำให้กลายเป็นคนที่มีสภาพชีวิตกว้างใหญ่
 • สู่ความสุข

  มีนาคม 2561

  สาร ค.ศ. 2018
  จากคุณคาเนโกะ อิเคดะ
  ธรรมนิพนธ์
  เรื่อง ความยากง่ายระหว่างสัทธรรมปุณฑริกสูตรต่าง ๆ
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (50) "ธรรมนิพนธ์เรื่องตรีปิฏกาจารย์อฐิษฐานขอฝน" จงเป็น "กัลยาณมิตร" ผู้ให้ความกระจ่างแก่ชีวิตของประชาชน ด้วยแสงแห่งความเมตตา
  ส่องประกายในสังคม
  ทุกครั้งที่ลุกขึ้นยืนหยัดใหม่ จะเข้มแข็งมากขึ้น
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  "ชัยชนะอันรุ่งโรจน์คือการที่สมาชิกแต่ละคน ๆ มีชัยชนะ"
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ : 3 การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 20 "จงเป็นพลเมืองดี" (ตอนที่ 2)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงยืนขึ้น ขบวนแถวภาคความเป็นจริง
  ตอนที่ 4 (ต่อ) นำปรัชญาชีวิตที่ยิ่งใหญ่สู่สังคม
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 14 บทที่ 3 ลมกระโชก (ลำดับที่ 291)
  ปกหลังใน : คำสอนแห่งมนุษยนิยมเพื่อชัยชนะ

  (71) ทำสิ่งใหม่ในทุก ๆ วัน
 • สู่ความสุข

  กุมภาพันธ์ 2561

  ธรรมนิพนธ์
  เรื่อง อริยบุคคลนิชิเมียว
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (49) "ธรรมนิพนธ์เรื่อง คันนาแห่งความศรัทธา" จงเชื่อในศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของท่านและจงศรัทธาให้เข้มแข็งขึ้นกว่าแต่ก่อน
  ส่องประกายในสังคม
  จงสร้าง "ทรัพย์สมบัติของจิตใจ" ที่ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  "....การมีเรื่องดีเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ การมีเรื่องร้ายเป็นเรื่องธรรมดา"
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ : 3 การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 20 "จงเป็นพลเมืองดี" (ตอนที่ 1)
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงยืนขึ้น ขบวนแถวภาคความเป็นจริง
  ตอนที่ 3 (ต่อ) "พุทธธรรมคือชนะหรือแพ้" หมายถึง การมีความสุข
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 14 บทที่ 3 ลมกระโชก (ลำดับที่ 290)
  ปกหลังใน : คำสอนแห่งมนุษยนิยมเพื่อชัยชนะ

  (70) ก้าวหน้าอย่างยิ่งใหญ่ด้วยจังหวะของธรรมหัศจรรย์
 • สู่ความสุข

  มกราคม 2561

  ธรรมนิพนธ์
  จดหมายตอบอุบาสิกาอะบุ๊ตจึโบ
  เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์
  คำสอนเพื่อชัยชนะ
  (48) "ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านนักบวชฆราวาสทาคาฮาชิ" การเพียรพยายามด้วยความเชื่อมั่นและความหวังอันไร้ขอบเขต
  ส่องประกายในสังคม
  ไม่ว่าสถานการณ์ใดพลังบุญกุศลของโงะฮนซนมีอยู่อย่างแน่นอน
  ชัยชนะแห่งความศรัทธา
  "การปฏิบัติพุทธธรรมของพวกเรามีไว้เพื่อ
  สิ่งนี้"
  ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ
  ตอนที่ : 3 การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่ 19 ภาระหน้าที่และปณิธานของโพธิสัตว์จากพื้นโลก
  เรียนรู้จิตวิญญาณโซคา
  จงยืนขึ้น ขบวนแถวภาคความเป็นจริง
  ตอนที่ 3
  บทประพันธ์เรื่อง
  ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่
  เล่มที่ 14 บทที่ 3 ลมกระโชก (ลำดับที่ 289)
  ปกหลังใน : คำสอนแห่งมนุษยนิยมเพื่อชัยชนะ

  (69) ความทุกข์ทำให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

วารสารสู่ความสุข