วารสารสู่ความหวัง

 • สู่ความหวัง

  มีนาคม 2562

  การสร้างยุคใหม่
  จงร่ายรำอย่างเริงร่าบนเวทีแห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาล
  สายรุ้งแห่งความหวัง - บุคคลที่ยิ่งใหญ่ของโลก
  มารี คูรี นักฟิสิกส์และนักเคมี พวกเรามาเป็นเพื่อนกับหนังสือกันเถอะ
  สยายปีกทะยานสู่อนาคต
  ตึกระฟ้าแห่งสิงคโปร์
  ภาระหน้าที่ของฝ่ายอุดมศึกษา
  ความยากลำบากในวัยยุวชนคือทรัพย์สมบัติของชีวิต
  ความสุขในครอบครัว
  ชีวิตประจำวัน: การรับฟังและการเข้าใจ (ต่อ)
  ประสบการณ์ยุวชน
  ประสบการณ์ในฐานะผู้รับผิดชอบ "ฝ่ายอุดมศึกษา" ฐิติมา ช้างชาวนา
 • สู่ความหวัง

  มกราคม 2562

  การสร้างยุคใหม่
  สตรีโซคาคือความหวังของโลก
  สายรุ้งแห่งความหวัง - บุคคลที่ยิ่งใหญ่ของโลก
  มหาตมะ คานธี ผู้นำการเคลื่อนไหวเพื่ออิสระภาพของประเทศอินเดีย--จงก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ
  สยายปีกทะยานสู่อนาคต
  น้ำตกไนแอการา
  ภาระหน้าที่ของฝ่ายอุดมศึกษา
  จิตวัญญาณการก่อตั้งมหาวิทยาลัยโซคา (ความคิดคำนึงในปฏิวัติมนุษย์ใหม่)
  ความสุขในครอบครัว
  ชีวิตประจำวัน: การรับฟังและการเข้าใจ
  ประสบการณ์ยุวชน
  ประสบการณ์ในฐานะผู้รับผิดชอบ "ฝ่ายอุดมศึกษา" ธนัญญา ประสิทธิภาพ

วารสารสู่ความสุข