ห้องสมุดพุทธธรรมนิชิเร็น

| ประชาสัมพันธ์

สมาคมโซคาเปิดเว็ปไซต์ห้องสมุดพุทธธรรมนิชิเร็นให้ผู้สนใจสามารถอ่านและค้นหาหนังสือได้ถึง 5 เล่ม บนเครื่องคอมพิวเตอร์, แทปเล็ท และโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน เว็บไซต์จะเปิดให้บริการในวันที่ 18 พฤศจิกายน ซึ่งตรงกับวันก่อตั้งสมาคมโซคา

เนื้อหาภายในเว็บไซต์ประกอบด้วย

  • หนังสือรวมธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเร็นไดโชนิน เล่ม 1 และ 2 (The Writings of Nichiren Daishonin I/II)
  • สัทธรรมปุณฑริกสูตรและพระสูตรเกริ่นนำ ‘อนันตนิรเทศสูตร’ และพระสูตรสรุป ‘สมันตภัทรสูตร’ (The Lotus Sutra and Its Opening and Closing Sutras)
  • บันทึกคำสอนปากเปล่า (The Record of the Orally Transmitted Teachings)
  • พจนานุกรมรวมคำศัพท์พุทธธรรม
Nichiren Buddhism Library website

ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ห้องสมุดพุทธธรรมนิชิเร็นได้ที่ http://nichirenlibrary.org

วารสารสู่ความสุข