องค์กรไอคอน มอบรางวัลนานาชาติ มหาตมะ คานธี แด่ประธานสมาคมโซคาสากล

| นานาชาติ

เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย : วันที่ 10 พฤษภาคม ศูนย์นานาชาติเพื่อการไม่ใ่ช่ความรุนแรง (ICON – International Centre of Nonviolence) ประเทศออสเตรเลีย มอบ “รางวัลนานาชาติ มหาตมะ คานธี ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม” แด่อาจารย์อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล เพื่อยกย่องต่อการทำงานเพื่อสันติภาพ ด้วยการศึกษา วัฒนธรรม และการสนทนา

20140510 [คัดลอกจากข่าวนานาชาติ วารสารสร้างคุณค่า เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557]
วารสารสู่ความสุข