อาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยนิวเอว่า วิซคายา สเตท

| นานาชาติ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2013 มหาวิทยาลัยนิวเอว่า วิซคายา สเตท ของประเทศฟิลิปปินส์ ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่อาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล เพื่อยกย่องต่อความสำเร็จในการส่งเสริมเครือข่ายมนุษยนิยมระดับโลก โดยมีคุณฟลอเรนตินา เอส ดุมเลา ประธานมหาวิทยาลัยเป็นผู้มอบ และคุณฮิเดโอะ ยามาโมโต ประธานมหาวิทยาลัยโซคา เป็นผู้รับปริญญานี้ในนามของประธานสมาคมโซคาสากล ที่ตึกสำนักงานใหญ่ของมหาวิทยาลัยโซคา เมืองฮาชิโอจิ กรุงโตเกียว

[คัดลอกจากข่าวนานาชาติ วารสารสร้างคุณค่า เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556]
วารสารสู่ความสุข