เมืองบัวโนส ไอเรส มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้านวัฒนธรรม

| นานาชาติ

บัวโนส ไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา : วันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2014 อาจารย์อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทางด้านวัฒนธรรมชื่อ “สะพานแห่งวัฒนธรรมบัวโนสไอเรส” ซึ่งเป็นการยกย่องท่านที่ให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านดนตรีและวัฒนธรรม ในฐานะผู้ก่อตั้งสถาบันดนตรีมิน-อน

20140323 [คัดลอกจากข่าวนานาชาติ วารสารสร้างคุณค่า เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557]
วารสารสู่ความสุข