เมืองอึยวัง ประเทศเกาหลีใต้มอบรางวัลแด่ประธานสมาคมโซคาสากล

| นานาชาติ

วันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 2013 เมืองอึยวัง จังหวัดคยองกี ประเทศเกาหลีใต้ ได้มอบรางวัลแด่ อาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล เพื่อยกย่องต่อการส่งเสริมด้านสันติภาพ พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมชันบน เอสจีไอประเทศเกาหลีใต้

20131026 [คัดลอกจากข่าวนานาชาติ วารสารสร้างคุณค่า เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557]
วารสารสู่ความสุข