เอสจีไอ-ประเทศเนเธอร์แลนด์จัดเทศกาลสันติภาพ

| นานาชาติ

วันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 เอสจีไอ-ประเทศเนเธอร์แลนด์ (SGIN) ได้จัดเทศกาลสันติภาพ เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งสมาคมโซคา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสภาโลก (World Forum International Congress Center) กรุงเฮก โดยมีผู้ร่วมเทศกาลนี้ราว 1,600 คน รวมทั้ง ฯพณฯ รุอิด ลุบาส อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศเนเธอร์แลนด์

201311172 [คัดลอกจากข่าวนานาชาติ วารสารสร้างคุณค่า เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557]
วารสารสู่ความสุข