การบรรลุพุทธภาวะในหนึ่งชั่วชีวิต

ระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า “ผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร หากบำเพ็ญเพียรตรงตามคำสอนแล้ว ในหนึ่งชั่วชีวิตนี้จะสามารถบรรลุพุทธภาวะได้อย่างแน่นอน โดยไม่มียกเว้นแม้แต่คนเดียว ดังตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ทำนาในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน แม้จะมีข้าวที่ได้ก่อนหรือหลังก็ตาม แต่ภายในหนึ่งปีจะสามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างแน่นอน ผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรก็เช่นเดียวกัน แม้ว่าพื้นฐานชีวิตจะมีทั้งสูง กลาง ต่ำก็ตาม แต่ภายในหนึ่งชั่วชีวิตจะสามารถรู้แจ้งได้อย่างแน่นอน” (ปรัชญาธรรมหนึ่งขณะจิตสามพัน หน้า 416)

กล่าวคือ หากรับและยึดถือโงะฮนซน พร้อมทั้งเพียรพยายามในการปฏิบัติเพื่อตนเองและเทศนาสั่งสอนเพื่อผู้อื่นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบุคคลเช่นไร จะสามารถเข้าถึงสภาพชีวิตแห่งการบรรลุพุทธภาวะภายในหนึ่งชั่วชีวิตนี้ได้อย่างแน่นอน เรื่องนี้เรียกว่า “การบรรลุพุทธภาวะในหนึ่งชั่วชีวิต”

แน่นอนทีเดียวว่า การบรรลุพุทธภาวะไม่ใช่หมายถึงการที่เรากลายเป็นมนุษย์ที่พิเศษแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงกับตัวเราในขณะปัจจุบัน หรือการได้ใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนสุขาวดีที่ห่างไกลจากโลกแห่งความเป็นจริง คำว่าการบรรลุพุทธภาวะนั้นก็ไม่ใช่อะไรอื่น นอกจากเป็น “การบรรลุ” ถึงชีวิตของพระพุทธในตัวเรานั่นเอง

พระนิชิเร็นกล่าวว่า “บรรลุก็หมายถึงเปิด” (ธรรมนิพนธ์เรื่องบันทึกคำสอนปากเปล่า หน้า 753) นอกจากนี้ ก็ยังกล่าวอีกว่า “หากไม่เปลี่ยนแปลงตัวตนของแต่ละคน ๆ แห่งซากุระ บ๊วย ท้อ สาลี่ และเปิดเผยให้เห็นเป็นสามกายที่ไม่มีการตกแต่งแล้ว ก็จะเป็นความหมายนับไม่ถ้วน” (ธรรมนิพนธ์เรื่องบันทึกคำสอนปากเปล่า หน้า 764) คำว่า “บรรลุพุทธภาวะ” นั้น หมายถึง ตัวเราก็ยังคงมีรูปร่างหรือสภาพเหมือนดังที่เป็นอยู่ แต่ภายในสภาพที่เราเป็นอยู่ก็สามารถใช้คุณลักษณะเด่นที่ตัวเราเองมีอยู่แต่ดั้งเดิมให้เป็นประโยชน์ และใช้ชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความพึงพอใจในตัวเองได้

กล่าวคือที่เรียกว่า สภาพชีวิตแห่งการบรรลุพุทธภาวะนั้นถ้ากล่าวให้ชัดเจนแล้ว ก็เป็นการแสดงออกของการทำให้อายตนะทั้ง 6 บริสุทธิ์นั่นเอง ที่เรียกว่า การทำให้อายตนะทั้ง 6 บริสุทธิ์นั้น อายตนะทั้ง 6 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) ของพวกเรา หรือชีวิตทั้งหมดของพวกเราจะถูกทำให้บริสุทธิ์ สามารถแสดงการทำงานที่มีอยู่แต่ดั้งเดิมได้อย่างเต็มที่ และไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากต่าง ๆ นานาขนาดไหน ก็ไม่หวั่นไหว กลายเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็ง

ในธรรมนิพนธ์กล่าวว่า “ผู้ที่เชื่อต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรก็เปรียบเสมือนฤดูหนาว ซึ่งเมื่อฤดูหนาวผ่านไป ฤดูใบไม้ผลิย่อมจะมาถึงอย่างแน่นอน ไม่เคยได้ยินว่าฤดูหนาวจะกลับไปเป็นฤดูใบไม้ร่วง ไม่เคยได้ยินว่าผู้ที่เชื่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรจะกลายเป็นปุถุชน” (ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบอุบาสิกาหม้ายเมียวอิชิ หน้า 1253) ขอให้มีความเชื่อมันในคำสอนที่ว่า ทุก ๆ คนจะสามารถบรรลุพุทธภาวะได้อย่างแน่นอน และขอให้ศรัทธาตลอดชีวิตโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การบรรลุพุทธภาวะในหนึ่งชั่วชีวิต

วารสารสู่ความสุข