แลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยโซคา

| การศึกษา

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 ฝ่ายยุวชนชาย – หญิง ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโซคา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาทัศนศึกษาในประเทศไทย ณ ห้องแสงทอง สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาถนนวิทยุ

ภายในรายการมีการแสดง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มอบของที่ระลึก และสนทนากลุ่มย่อย

วารสารสู่ความสุข