การเคลื่อนไหวทางด้านพุทธศาสนา

กับสมาชิก SGI ประเทศโกตดิวัวร์
ค.ศ. 2004

อาจารย์อิเคดะได้บรรยายและเขียนหนังสือเกี่ยวกับวิธีประยุกต์ปัญญาที่ นำไปใช้ได้จริง ของพุทธศาสนามหายาน ว่าเป็นปรัชญาแห่งการดึงเอาศักยภาพ และความเมตตาในโลกปัจจุบัน คำบรรยายของเขาในคำสอนของ พระนิชิเร็นไดโชนิน และคำสอนสัทธรรมปุณฑริกสูตรของพระศากยมุนีพุทธ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกองค์กรโซคาสากลทั่วโลก

  • ปี พ.ศ. 2527 จดทะเบียนเป็น “สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย” หรือ Soka Gakkai Thailand (SGT) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสันติภาพให้แก่โลก โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  • เขาได้ตีพิมพ์เรื่องราวของพุทธศาสนาในหลายๆหัวข้อ รวมถึง หนังสือเรื่องปัญญาแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร (Wisdom of the Lotus Sutra ) พุทธประวัติพิเคราะห์ (Living Buddha) และ ไขความลับแห่งการเกิดตาย ( Unlocking the mysteries of Birth and Death)
  • เขาได้ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างศาสนากับตัวแทนของศาสนาต่างๆของโลก เพื่อส่งเสริมสันติภาพ และพูดคุยถึงสิ่งท้าทายที่ศาสนาต่างเผชิญร่วมกัน
  • ในปี 1962 เขาได้ก่อตั้ง สถาบันปรัชญาตะวันออก ที่อุทิศให้กับการศึกษาด้านพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ซึ่งมีสาขาที่ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร ฮ่องกง รัสเซีย และอินเดีย

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

วารสารสู่ความสุข